Viktigheten av å bruke Guds fulle rustning

Sannhetens belte, frelsens hjelm osv. Hva er disse tingene som er så avgjørende for oss?

Skrevet av AktivKristendom
Viktigheten av å bruke Guds fulle rustning

Guds fulle rustning – alt vi trenger

Alt som vi trenger å seire i vår kamp mot synden er 100 % tilgjengelig for oss. Men for å bruke disse viktige våpnene, må vi forstå hva de er, og hvordan vi bruker dem. Når vi har forstått dette og har tatt på Guds fulle rustning, slik Paulus formaner oss til å gjøre i Efeserne 6, vil vi ved Guds nåde kunne seire i enhver fristelse.

Sannhetens belte

«Stå da ombundet med sannhetens belte om livet …» Efeserne 6,14.

De som bærer sannhetens belte, elsker sannheten og vokter den for enhver pris. Å elske sannheten betyr to ting:

  1. At vi elsker sannheten om hvem vi er etter naturen vår, som Den Hellige Ånd viser oss. Når vi erkjenner sannheten om synden i kjødet vårt, kan vi bli forvandlet fra den og vi blir frelst og bevart fra de skadelige effektene av å leve i forsettlig synd.
  2. At vi bare taler sannheten. En løgn, om den er aldri så «liten», gir mørkets krefter en åpning for angrep, men sannheten jager dem langt borte. Vi lyver da for eksempel ikke for å beskytte vårt omdømme, eller for å redde oss ut av en vanskelig situasjon.

Når vi er «ombundet med sannhetens belte om livet», er vi beskyttet mot løgnens og bedragets skadelige effekter og fra å være bundet til synden i kjødet.

Rettferdighetens brynje

«… og vær iført rettferdighetens brynje.» Efeserne 6,14.

Jesu Kristi rettferdighet er rettferdigheten som er tilregnet oss da vi omvender oss. Våre synder fra fortiden er tilgitt, og vi kan begynne med rene ark.

Rettferdighetens brynje er derimot den personlige rettferdigheten vi får som et resultat av livet vi lever i ham. Denne rettferdigheten oppnås som et resultat av trofast lydighet mot hans bud og vilje for våre liv. Satans anklager og vilje kan ikke trenge gjennom denne rettferdigheten – da har han ingenting å anklage oss med. Rettferdighet i små så vel som store ting vil beskytte oss som en brynje mot fiendens pil. Små urettferdighetshandlinger, for ikke å nevne de store, vil være som hull som Satan kan gjennomtrenge for å ødelegge oss. Rettferdighet beskytter oss slik at ingenting kan avskjære vårt forhold til Kristus, og ingenting kan provosere oss til å leve og reagere i henhold til vår syndige natur. Når vi har rettferdighetens brynje, har Satan ingenting i oss.

Fredens evangeliums sko

«Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir.» Efeserne 6,15.

Fredens evangelium er instruksjon om hvordan du kan komme til fred fra kjødets krav. Jesu fred er en fred som oppnås ved en indre kamp mot synden i kjødet, der alle lyster og begjær som kommer opp fra kjødet blir beseiret. Seier i dette slaget gir oss makt over ondskapens åndehær som angriper oss utenfra. Vi vet at vi først må stride en strid for å få denne freden, ​​og vi må være forberedt på dette slaget. Det betyr nettopp dette at vi må ha sko på føttene – vi må være forberedt på denne kampen. Vi kommer ikke veldig langt når vi går på glass og skarpe steiner med bare føtter, for ikke å snakke om å prøve å kjempe en kamp i slikt terreng, så føttene våre må være skodd. Beredskapen som vi må ha er Kristi sinn – som er en holdning til å være villig til å lyde og gjøre Guds vilje hva det måtte koste.

Denne kampen er for å få personlig fred fra kjødets lyster, og det kan også være en kamp når dette evangeliet om fred skal spres til verden. Begge disse tingene kan bare oppnås ved å kjempe «mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.» Efeserne 6,12. Vi forstår at det er en åndelig kamp som vi kjemper. I begge tilfeller må vi være forberedt på å gjøre alt det som trengs.

Troens skjold

«Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med.» Efeserne 6,16.

Tro er å være lydig, å gjøre Guds vilje og seire over kjødets lyster og begjær, uavhengig av vår personlige vilje, følelser, ego, meninger, resonnement, osv. Når vi blir fristet av kjødet, sender Satan sine brennende piler inn i tankene våre og prøver å påvirke vår beslutning om vi vil adlyde Gud eller gi etter for kjødets lyster. Men når vi har tro på at bare Guds vilje er best for oss, da beskytter troens skjold oss fra alle Satans anstrengelser for å overtale oss til å synde, og fristelsen vil alltid beseires.

Da Abraham gikk for å ofre Isak, kan det hende at Satans flammende piler kom mot ham i form av ord som disse: «Hva tror du Sara vil si? Hjertet hennes brister nok … Du blir en morder … Du må ha misforstått; en kjærlig Gud kunne umulig ha gitt et slikt bud! Du ser hva som skjedde da Kain drepte Abel. Og her er du, klar til å gjøre noe omtrent like ille; og fordi du burde vite bedre, vil du være verre enn Kain.»

Det er slik Satan forkynner når noen vil utføre et trosverk. I den posisjonen Abraham var i, ville hvert ord ha slått ham som en flammende pil. Og likevel hadde ikke Abraham hørt galt; han handlet med frimodighet og pågangsmot fordi Gud hadde sagt det, og vi vet alle hva som skjedde: Satans flammende dart kastet ganske enkelt blikket fra troens skjold.

Frelsens hjelm

«Ta frelsens hjelm …» Efeserne 6,17.

Paulus skriver også om denne hjelmen i 1. Tessaloniker 5,8: «La oss stå … med håpet om frelse som hjelm!»

Når vi har håp om frelse – at endemålet for vår tro er vår sjels frelse (1. Peter 1,9) – da vil vi kunne motstå alt som djevelen kaster mot oss for å prøve å rokke vår tro. Dette håpet gjør oss sterke i Herren, og gjør oss i stand til å tåle brennende prøvelser og motgang. Håp gjør oss uredde; det får oss til å se fremover mot lønnen. Hjelmen er ugjennomtrengelige for alt som regner ned på det, fordi vi i tro ser frem til herligheten som kommer fra en prøvd tro.

«For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss.» Romerne 8,18.

Åndens sverd

«… og Åndens sverd, som er Guds ord.» Efeserne 6,17.

Åndens sverd er en avgjørende del av hele Guds rustning. Det kan drive hele hærer av onde åndsmakter på flukt. Med dette sverdet kan vi alltid seire over synden fordi ordet seirer, slik Jesus lærte oss. «Vik bak meg Satan! For det står skrevet …» Ta Ordet i eie – bli kjent med det tvers igjennom – og bruk det til å kjempe mot og overvinne alt kjød. Ett Guds ord kan bringer fienden til full stans og kutte ham ned. Med dette sverdet – Ordet – kan vi dømme mellom det gode og det onde, mellom hva som er riktig og hva som er galt. Ordet vil alltid vise oss sannheten om hva vi bør gjøre. Hvis vi følger det, kan ikke Satan føre oss på villspor.

Hvis denne artikkelen om hele Guds rustning var nyttig for deg, er du kanskje også interessert i å lese flere av våre bibelstudier. Følgende utvalgte artikler kan også være av interesse for deg:

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.