Guds fulle rustning – hva er det?

Guds fulle rustning – hva er det?

Hvordan hver del av Guds fulle rustning kan gjøre oss ugjennomtrengelige for Satans listige angrep.

Satan har alltid vært en formidabel fiende av menneskeheten, og utallige mennesker har bukket under for hans angrep og sleipe løgner. Han bruker mange strategier: fra å forsøke å overbevise oss om at å følge våre lyster bringer lykke, til å fortelle oss at vi er håpløse syndere, som ikke kan hjelpes.

Men han vet hva som er profetert om ham – at hans bitre ende truer. (Åpenbaringen 20,10) Han vil ta så mange som mulig ned med ham, mens han fortsatt har mulighet til det.

Guds fulle rustning – klar til kamp!

«Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.» Efeserne 6,13.

Vi må være våkne, være klare til forsvar, og sette i gang et fullt angrep som vil jage ham på flukt! En som tar på seg rustning er ikke slapp eller likegyldig mot de kreftene som han vet vil komme. Han forventer et angrep; han er årvåken!

 «Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige.» Efeserne 6,14-18.

Ombundet med sannhet

Sannheten binder om personen som bruker den. Ingen vil kunne gripe ham i noen løgn. Likesom den enkelte sannhet frigjør, vil den som i all sin ferd vandrer i sannhet, være frigjort. En liten løgn gir mørkets makter anledning til å sette inn på oss, men sannhet jager dem langt bort.

Iført rettferdighetens brynje

Sannhet og rettferdighet hører nøye sammen. Satans anklager preller av mot personlig rettferdighet. Mørkets makter er årvåkne til å falle inn ved den minste urettferdighet. Urettferdighet gir Satan makt over den som utøver dette.

Jesus sier: «For denne verdens fyrste kommer, og han har ikke noe i meg.» Johannes 14,20. Dette kunne han si fordi han var iført rettferdighetens brynje. Gid det samme måtte kunne sies om oss, når Satan begjærer å sikte oss som hvete.

Beredskap til kamp

«Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir.» Efeserne 6,15.

Med bare føtter i glass og skarpe stener kommer man ikke langt, la være å kjempe i slikt terreng. Derfor må føttene være skodd. På samme måte må den som skal ut med evangeliet være i stand til å lide ondt med evangeliet. Han må ikke bli sår og sær ved den motstand han får, likesom bare ben vil bli det i glass og skarpe stener. Han må ha sine åndelige føtter skodd.

Fredens evangelium har selv evnen i seg til å gi oss ferdighet til kamp. Men likesom man i alle ting, selv om de ligger for hånden, allikevel selv må anvende det, slik er det også i dette tilfelle.

Troens skjold

Troen går alltid imot lystene. I enhver fristelse sender Satan sine gloende piler inn i sinnet, som står som den avgjørende makt for om man enten skal adlyde Gud eller gi etter for kjødets lyster.

Da Abraham gikk til Moria berg for å ofre sin sønn Isak, ble Satans brennende piler avsendt etter ham i form av slik tale: «Hva vil nå Sara si? Hennes hjerte vil antagelig briste, og det blir en trist avslutning på et langt og lykkelig samliv. Du blir jo en morder, ja en dobbeltmorder. Du må ha forstått det feil. En kjærlig Gud kan umulig ha gitt en slik befaling.»

Slik lyder Satans foredrag når en sjel skal utføre en troens gjerning. Og hvert ord i den stilling Abraham befant seg, virket som en brennende pil. Men Abraham har ikke hørt feil, han går tappert frem, fordi Gud har sagt det, og vi vet utfallet. Satans brennende piler prellet av mot troens skjold.

Frelsens hjelm og Åndens sverd

Ondskapens åndehær under himmelrommet vil gjerne — om de kunne det — skade den troende. Men frelsens hjelm er hard og motstandsdyktig for all nedkastning fra luften.

En jublende sjel lar seg ikke anfekte. Det er den mismodige som står i fare. Mismot er vantro, men vantro er tro på Satans makt. Tror man først på den, da går det alltid galt. Trykk derfor i tro og tillit frelsens hjelm godt ned på hodet, og grip Åndens sverd!

Davids styrke var ikke usedvanlig stor, men i tro la han stenen i slyngen og sendte den ut mot Goliat. En predikant sa engang at om Goliats panne hadde vært ti meter tykk, så hadde stenen gått igjennom. Jeg tror det samme. Åndens sverd, brukt i sin skarphet og ledet ved en opplyst forstand i troens fulle visshet, kan bringe hærmasser av onde åndsmakter på flukt. Men ingen kan bruke Åndens sverd med seier uten å være iført den øvrige rustning.

Les mer om hvordan man skal bruke sverdet her.

Be til enhver tid i Ånden

Bønn i Ånden gir oss langt ut over det vi ber eller forstår. Den som ikke er vant til å be, må fra først av ta seg sammen til bønn. Siden vil Ånden selv virke bønn. Ånden virker indre bønn, det vil si bønn i hjertedypet uten ord, men av Ånden ledet til forstanden for å brukes av denne. Slik stadig bønn øker livsinnholdet og skattene i himmelen. Tålmod og saktmodighet kommer som av seg selv, for Herren er nær.

Med hele Guds rustning på er det fullt ut mulig for oss å «bli sterke i Herren og i hans veldige kraft!» Efeserne 6,10.

Dette er en redigert versjon av en del av boken «Efeserne», utgitt av Skjulte Skatters Forlag i mai 1920.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.