Hva betyr det at «kjærligheten driver frykten ut»? 1. Johannes 4,18

Hva betyr det at «kjærligheten driver frykten ut»? 1. Johannes 4,18

Vi kan bli fristet til å gi etter for alle slags frykt. Vil du bli ferdig med frykt, en gang for alle?

2 min. ·

«Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.» 1. Johannes 4,18. Det er mange som lider svært i sitt tankeliv, og drives av frykt. Menneske­frykt, frykt for fremtiden, frykt for for­andring i sitt hverdagsliv, osv. I denne tilstand blir ens indre liv i stadig uro, ofte kun på grunn av ytre ting. Men apostelen Johannes skriver klart at den fullkomne kjærligheten driver frykten ut!

«Kjærligheten driver frykten ut» – Hva betyr det?

Er min første kjærlighet i orden, den brennende, ivrige, altfortærende kjærlig­het til Jesus, da blir frykten kastet ut! Slik frykt og den sanne kjærlighet til Jesus, kan aldri bo samtidig i mitt hjerte. Skal Jesus få lov å lede, og ordet få gjøre en fullkommen frelse i oss, må frykten bli drevet ut. For en veldig befrielse å leve på den måten. Mine tanker blir løst fra alle livets detaljer som Gud har sin fulle styring over, og det kommer en ro hvor Mesteren fritt kan tale og arbeide. Straf­fen som frykten medfører er en tung byrde å bære.

Les mer her om hva den første kjærligheten er: Er Jesus din første kjærlighet?

På andre oversettelser står det at «frykt inne­bærer smerte», men slik smerte finnes ikke hos den som er grepet av denne kjærlig­heten til Jesus. I det forrige verset, står det: «I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For slik som han er, slik er også vi i denne verden.» 1. Johannes 4,17. Brennende kjær­lighet for Jesus vil føre meg fremover i en stadig og grundig renselse. Ingen synd eller selvisk tanke blir stående der denne kjærligheten får komme til. Fruk­tene av det er stor frimodighet både nå og siden på dommens dag.

Når denne trangen, at likesom han er så er og vi i denne verden, blir bevart i våre hjerter, blir det mye arbeid å gjøre i vårt skjulte liv. La oss søke denne evige og uendelige hvile som fyller våre hjerter hvor brennende kjærlighet til Jesus har tatt sin bolig og ikke kan rystes.


Denne artikkelen er oversatt fra engelsk, og ble først publisert med tittelen «Frykt er ikke i kjærligheten», i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i juni 2012.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag 2012 | ActiveChristianity

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.