«Jeg er for ung!»

«Jeg er for ung!»

Har du noen gang tenkt eller sagt disse ordene? Vet du hva Gud sa til Jeremia da han sa dette?

5 min. ·

Hvor gammel må du være for å leve et disippelliv?

Hvor gammel må du være for å være Guds tjener?

Hvor gammel må du være for å leve et seirende liv?

Hvor gammel må du være før du kan gjøre Guds vilje?

Det er lett å si «jeg er for ung» for å gjøre det ene eller det andre. Eller å føle at du ikke kan ta på deg slikt ansvar. At du er for ung til virkelig å forstå. For ung til å gjøre en forskjell. For ung til å være nyttig. For ung til å tjene Gud. Det kan virke skremmende, overveldende og umulig. Eller kanskje du bare føler at du ikke er klar til å sette i gang.

Historien om Jeremia

Det er faktisk en historie i Bibelen om en ung mann som følte det akkurat slik. Jeremia var veldig ung da Gud kom til ham og fortalte ham at han var utkåret til å være en profet for Israel. (Noen historier forteller at han bare var 17 år!) Han tenkte nok: «Det må da være noen andre som ville være et bedre valg for å gjøre dette. De kommer aldri til å høre på meg. Jeg kan ikke ta ansvar for dette.» Selvfølgelig er dette bare spekulasjon, men bare forestill deg hva som hadde gått gjennom hodet ditt i samme situasjon.

Da sa Jeremia til Gud: «Å, Herre Herre! Se, jeg forstår meg ikke på å tale, for jeg er ung.» Jeremia 1,6.

Hva så Jeremia? Han så hva han visste om seg selv. Hva han ville være i stand til å utføre som Jeremia, en gjennomsnittlig ungdom. Men hva han burde ha sett, og hva Gud viste ham, var det som var mulig, og hva han kunne oppnå når Gud var med ham. Det var ingen lavalder for jobben som Gud ga ham. Alt han trengte å gjøre, var å være lydig mot Gud og så ville Gud gjøre resten gjennom ham.

«Si ikke: Jeg er ung! Du skal gå til alle dem jeg sender deg til, og alt det jeg befaler deg, skal du tale. Frykt ikke for dem, for jeg er med deg og vil redde deg, sier Herren.» Jeremia 1,7-8.

Historien om Jeremiah er et utmerket forbilde for en ungdom i dag!

Du er aldri for ung!

Så tenk aldri at du er for ung! Hva er det Gud egentlig ber deg å gjøre?

«Han sa til alle: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.» Lukas 9,23.

Det er ikke mer og ikke mindre enn dette: At du gir opp din egen vilje for å gjøre det du vet er rett i dette øyeblikket, akkurat nå. Jo yngre du er når du begynner å gå på denne veien, jo bedre for deg! Du kan bli grunnfestet i Kristus fra ung alder, og du kan vokse opp i Gud. Du kan bli bevart fra det onde i verden, du kan bli frelst fra synden i kjødet ditt, og livet ditt blir godt og rent og fritt!

Du kan sikkert føle at det ikke er mulig for deg. Du kjenner deg selv godt, og du føler at du selv bare ikke er i stand til det. Men Gud vil være med deg, akkurat som han var med Jeremia! Ethvert hjerte som vil tjene ham, er et hjerte som han vil styrke og hjelpe, slik at det alltid lykkes for deg!

«For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte.» 2. Krønikebok 16,9.

Les mer her: Hva betyr det hver dag å ta sitt kors opp?

Vær et forbilde

Og la heller ikke noen andre fortelle deg at du er for ung! Da Timoteus var ganske ung, anså Paulus ham som sin mest betrodde medarbeider, og ga ham mye ansvar i menigheten. Det var nok flere som var eldre enn Timoteus, og som syntes at dette var en feil beslutning, men Paulus sa til ham: «La ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet!» 1. Timoteus 4,12.

Du er ikke for ung til å være et forbilde. Du er ikke for ung til å få seier over synden. Du er ikke for ung til å ta ansvar for livet ditt og ta de riktige valgene. Du er ikke for ung til å se frem og gjøre de valgene som vil sikre deg en god og velsignet fremtid. Du er ikke for ung til å kunne gjøre regnskap for livet ditt. Du kan begynne i dag med å gjøre det du vet er riktig, og du trenger aldri å slutte å gjøre det!

Velg i dag å gjøre det gode! Velg i dag å svare på ditt kall og gi opp din egen vilje, slik at du kan gjøre Guds vilje på jorden! Velg i dag å seire når du blir fristet! Velg i dag å leve for Gud istedenfor for deg selv!

Egentlig er en ungdom spesielt godt utrustet til handling. Du har energi, du har entusiasme, du har lidenskap. Du vet hvor mye tid og energi du bruker på de tingene du virkelig bryr deg om … Du kan fokusere å gi den slags energi og begeistring til å tjene Gud, for å gjøre hans vilje, for å seire over fristelsene i ditt ungdomsliv.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.