Hva sier Bibelen om Antikrist?

Hva sier Bibelen om Antikrist?

Noe klarhet om et fascinerende tema som ofte blir misforstått.

7 min. ·

Antikrist er det motsatte av Kristus. Akkurat som Kristus kom til jorden for å gjøre Guds vilje kommer Antikrist for å gjøre Satans vilje. Han skal være Satan åpenbart i en manns skikkelse.

Hele Satans ambisjon er å bli som Gud i makt og styrke, og han arbeider for dette med all sin makt, natt og dag. «Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg ut for å være Gud.» (2. Tessaloniker 2,4) Hans hensikt er å erstatte Gud, og han skal sende Antikrist som et redskap for å gjøre dette. Antikrist skal benekte menneskehetens behov for Gud, og hevde seg selv som denne verdens fyrste.

Men hva slags verden er villig til å akseptere Satans utsending som Herre? Er det mulig at denne verden vi lever i nå er kommet til en slik tilstand?

Tanken på de siste tider trenger ikke å gjøre oss engstelig. Les denne artikkelen om hvordan vi best kan forberede oss på dagen da vi møter Jesus!

Jesus Kristus, kommet i kjød

Den rådende ånd i verden er «Antikrists ånd», som har arbeidet siden menighetens tidligste dager. (1. Johannes 4) Denne ånden kan oppsummeres som hver ånd som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød. Den påstår at Jesus hadde noe som vi ikke har, at han var guddommelig, at han ikke hadde lyster og begjær som et naturlig menneske, og at han derfor egentlig ikke kunne synde.

Men hvis vi tror på det som er skrevet i Guds ord, hadde han samme kjød og blod som vi har.

«Da nå barna har del i kjøtt og blod, fikk også han på samme vis del i det.» (Hebreerne 2,14)

Han hadde de samme lyster og begjæringer, slik at han ble fristet, og han måtte kjempe for å holde seg fra å synde. Han hadde Guds Ånd til å veilede han, og han fikk styrke og hjelp fra sin Far i himmelen. På grunn av sitt liv gjorde han dette også tilgjengelig for oss, og derfor kan vi følge ham på veien som  han åpnet gjennom kjødet og tilbake til Faderen.

Men å innrømme dette ville bety at vi måtte gjøre en innsats, ta opp den samme kampen som han gjorde, kampen mot synden som vi har i vår menneskelige natur som følge av syndefallet i Edens hage. De fleste er ikke villige til å gjøre det. Og det er slik Antikrists ånd får makt. Den viser folk en enklere vei.

Et skille mellom Gud og mennesker

Synd er årsaken til skillet mellom Gud og menneskeheten. Når synden avlegges, forenes vi med Gud. Antikrists ånd lar syndene som skiller oss fra Gud få leve ved å dekke over dem med toleranse, kjærlighet og frihet. Guds ord sier klart hva som er rett og galt, hva som er syndig og hva som er rent. Men når nok mennesker lever i synd – i utroskap for eksempel – regnes det ikke lenger som synd. Guds lover forkastes, og samfunnets lover – og til slutt selv landets lover – endres for å imøtekomme dette justerte synet på hva som er rett og galt.

Urenhet og synd får altså lov til å leve, og menneskeheten vokser lenger og lenger bort fra Gud – og det er nøyaktig dette som er Satans hensikt. Mesteparten av verden har overgitt seg til denne ånden, fordi det gir dem muligheten til å leve behagelig, uten dårlig samvittighet. Dette ble tidligere gjort under dekke av religion, med tilgivelse for synd uten å avstå fra synd. Men i tiden vi lever i nå overtar humanismen mer og mer den rollen som religionen hadde før. Menneskeheten er mer og mer selvstendig og styres mer og mer av seg selv, heller enn å bli ledet av en «høyere makt».

Antikrist åpenbares

Alt dette baner vei for Antikrist til å stå frem og fjerne all påskudd av religion. Han vil fjerne Gud helt. Han skal utføre tegn og under, for en gang for alle å bevise for verden at menneskeheten er selvforsynt. (Åpenbaring 13,13-14)

En kraft…for å realisere deres tanker og drømmer om fred og harmoni på jorden…uten at det koster dem noe.

Menneskeheten er klare til å omfavne en slik person. En som ikke forstyrrer deres behagelige liv – en som skal være en kraft utenfor dem selv, for å realisere deres tanker og drømmer om fred og harmoni på jorden; en verden av toleranse, kjærlighet og velvilje, uten at det koster dem noe. Og Antikrist er i stand til å oppnå dette.

Navnet Antikrist har vært synonymt med ondskap gjennom tidene, men sannheten er at når han endelig åpenbares, vil de fleste mennesker ikke kjenne ham for den han er. Han vil ikke fremstå som noe motbydelig; tvert imot, han skal være en som er dyktig og ambisiøs for å løse verdens problemer. Han vil fremme det som allerede er i ferd med å bli en realitet; at verden kan bli et paradis laget av menneskene selv, uten Gud. Verden vil tro at med Antikrist ved roret, kan menneskeheten utrette hva som helst.

«Det åpnet sin munn til spott mot Gud – til å spotte hans navn og bolig og dem som bor i himmelen.» (Åpenbaring 13,6)

Når det skjer vil Satan endelig ha det som han alltid har ønsket. Han vil bli sett på som Guds likemann. Han vil ha kontroll over en verden som ikke har behov for Gud.

Kristi brud

Men det er de som ikke har avvist og ikke avviser Kristi evangelium; de som er interessert i å bli ferdig med synden som de ser ligger i dem selv, for å bli forent med Gud. Disse blir ikke bedratt, synd er overmåte syndig for dem. (Romerne 7,13) Fordi de har vært svært årvåkne for enhver ånd som tåler synd, vil de få lov til å se at Antikrist blir avslørt; de vil se hvem han virkelig er.

Når dette skjer, kan de forvente at Kristus kommer tilbake for å hente sin brud hjem til seg. Når de har blitt opprykket og får belønning for deres trofasthet, vil Antikrist få frie tøyler. (2. Tessaloniker 2,6-7) Dette vil være en forferdelig tid på jorden. Antikrists sanne, onde natur avsløres. Når det har blitt så ille som det kan bli, når behovet er størst, kommer Kristus tilbake igjen sammen med bruden sin.

Deretter vil han fortære Antikrist med sin munns ånde, og verden vil se hvor maktesløs Antikrist egentlig er. Jesus vil overta makten over rikene på jorden. Satan blir bundet og kastet i avgrunnen, og jorden vil oppleve ett tusen år til å lære hvor riktig, rettferdig, sann og god Guds fullkomne vilje er, fri fra djevelens bedrag. Og de som har holdt seg rene fra Antikrists ånd og som trofast har fulgt sin elskede Jesus i fotsporene han har fastsatt for dem, skal leve og regjere med Kristus i dette tusenårsrike. (Åpenbaring20) Himmelriket vil være deres, i all evighet!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.