Å forberede seg på «de siste tider»

Å forberede seg på «de siste tider»

Vi har ikke alle svarene om «de siste tider». Men hva er det viktigste du kan gjøre for å gjøre deg klar?

7 min. ·

Uttrykket «de siste tider» kan vekke mange spørsmål. Vi kjenner til begreper som «den store trengsel», «dommedag” og «antikrist» men vi er ikke 100 % sikre på hva de handler om. Vi kan «google» disse ordene og finne et ganske stort utvalg av forklaringer, inkludert dommedagsspådommer og all slags teorier. Det kan føre til mye usikkerhet og til og med frykt.

Hvordan kan vi vite om det er «de siste tider»?

Sannheten er at Jesus selv sa: «Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke engang himmelens engler, men bare min Far.» Matteus 24,36. Selvfølgelig gir Bibelen oss forskjellige ledetråder og tegn som vi kan se etter. Vi kan lese om disse i Åpenbaringen, Tessalonikerne og Daniel, så vel som flere av de andre profetene. Jesus gir oss også noen tegn å se etter i evangeliene. Men ingen forteller oss helt nøyaktig hva som kommer til å skje og når.

Men for de som elsker Kristus, er det viktigste å vite om de siste tider at vi absolutt ikke har noe å frykte. (Lukas 12,32; Hebreerne 13, 6.) Det vi vet, er at for oss betyr disse tingene at vi endelig blir hentet for å være sammen med vår frelser i all evighet. Det er hele målet med våre liv – vi lever for dagen vi skal møte ham og være sammen med ham for alltid! Så i stedet for å bekymre oss og frykte, kan vi se frem til dagen med stor forventning. Det er dagen vi venter på, lever for, lengter etter!

Jesus fortalte oss hvordan vi skulle reagere i Lukas 21,28: «Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til.» Det er vårt håp og vår trøst og hvile! Vi kan finne stor fred i å vite at vår forløsning nærmer seg!

Vær klar for de siste tider – og alle tider!

«Vær derfor beredt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.» Matteus 24,44.

Så vi vet ikke om det blir i vår levetid. Vi vet ikke om det skjer om 100 år, 25 år, 10 år eller i morgen. Men hvis vi har sinnelaget til Jesu brud og visste med sikkerhet at han ikke skulle komme før om 100 år, og vi hadde muligheten til å leve her på jorden hele den tiden, ville vi da ikke elske og tjene Jesus like mye hele tiden? Ville vi ikke fortsatt bruke hvert øyeblikk av den tiden til å leve for ham?

Vi skal jo ikke bare begynne å tenke på dette og hvordan vi kan forberede oss først når ting skjer i verden som virker som tydelige eller sannsynlige tidens tegn. Hele livet vårt skal leves i en forventningens ånd mot den dagen da vi endelig skal møte vår Herre og frelser – vår brudgom. (Les lignelsen om de 10 jomfruene i Matteus 25.) Vi lever ikke på en slik måte at når vi tror at de siste tider har kommet, så karer vi oss på bena i et forsøk på å smette inn døra. Vi lever hele livet i forberedelse på denne dagen. Det er vår kjærlighet til Jesus, som elsket oss først, som tvinger oss. (1. Johannes 4:19; 2. Korinter 5,14.)

Gjør Faderens vilje i himmelen

«Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.» Johannes 14,3-4. Jesus sa at han er der nå og forbereder et sted for oss. Og en dag blir vi med ham der i evigheten! Men det er en vei å gå for å komme dit – og vi vet veien. Han er veien. Han viste oss veien. Og han fortalte oss: «Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje.» Matteus 7, 21.  Det er altså veien å gå: Å aktivt søke og gjøre Guds vilje. Og hva er Guds vilje? At vi ikke synder, så langt vi har lys og forståelse.

Les mer om hva det vil si å gjøre Guds vilje her: «Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud»

Paulus skrev til Timoteus om farlige tider som skal komme i de siste dager. Men det han beskrev som farlige tider, var ikke trengsler og katastrofer. Han definerte faren som en tid da folk blant annet vil være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, uten kjærlighet, uforsonlige, svikefulle … (2. Timoteus 3,1-5.) Det er her den egentlige faren ligger – å leve slik at vi blir et av disse menneskene. Men hvis vi vandrer i Ånden, skal vi ikke fullføre kjødets lyst. (Galaterne 5,16.) Han viser oss når disse tingene reiser seg i oss fra synden i kjødet. Da kan vi erkjenne det, elske sannheten om oss selv og overvinne disse tingene ved ham! Det er det som verner oss mot farlige tider!

Hvordan kan vi vite med sikkerhet at vi er klare når han kommer?

Hvis vi bevisst lever trofast for ham, trenger vi ikke være redde for at vi ikke vil være klare. Vi trenger ikke å tenke: Har jeg nok tid igjen til å gjøre meg klar? Alt som kreves er at vi er trofaste i dette øyeblikket. Så selv om et helt, langt liv i trofasthet og å forberede oss er stort, er det også sant at hvis vi begynner nå og vi er trofaste fra nå av, så blir vi dømt rettferdige, uansett når den dagen kommer. Så det er ingen panikk over at vi trenger X antall år for å forberede oss. Hvis vi er trofaste mot å gjøre Guds vilje, blir vi ført inn i himmelens rike. Da hører vi hjemme der.

«Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet Kolosserne 3,1-4.

«Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli! Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Og hver den som har dette håpet til ham, renser seg selv, likesom Han er ren.» 1. Johannes 3,2-3.

Vi skal bli ham like, og vi skal være sammen med ham i evighet. Dette er vårt endelige mål, hjertets lengsel. Det er dette vi lever for, det som hele vårt liv dreier seg om. Vår elskede frelser og brudgom. V kan virkelig løfte hodet og se frem til den dagen da vi endelig skal møte ham og være sammen med ham for alltid!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.