Hva sier Bibelen om dommens dag?

Hva sier Bibelen om dommens dag?

Lær om hva som vil skje den dagen alle må åpenbares for Kristi domstol.

6 min. ·

Dommens dag. Også kjent som Dommedag eller Den siste dom. Det er det aller siste som skjer før Gud tilintetgjør den gamle himmelen og den gamle jorden, som er fordervet på grunn av synd. Før han skaper sin nye himmel og den nye jord, må han fjerne alt som kan føre med seg synd inn i den nye skapningen.

Djevelen har nettopp blitt kastet i ildsjøen, hvor dyret og den falske profet (Antikrist) allerede har oppholdt seg siden Jesus kom tilbake og beseiret dem før tusenårsriket begynte. Dette skal være den evige gjengjeldelsen for deres synd og opprør mot Gud. Nå er tiden kommet for at Gud skal dømme hvem som skal bli med dem i ildsjøen, og hvem som er verdig en plass på den nye jord.

«For vi må alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt.» 2. Korinter 5,10.

Tanken på de siste tider trenger ikke å gjøre oss engstelig. Les denne artikkelen om hvordan vi best kan forberede oss på dagen da vi møter Jesus!

Bruden og martyrene

De som er i Kristi brud skal være unntatt fra denne dommen. De har allerede stått foran Kristi domstol i sine daglige forhold. De har latt Guds lys skinne i deres hjerter for å vise dem synd og urettferdighet som det måtte tas et oppgjør med. De har av egen fri vilje erkjent sin synd, tatt opp en kamp mot den og har blitt renset ved Jesu blod. Og de har ikke bare mottatt tilgivelse for synd, men de har brukt kraften som er tilgjengelig i Den Hellige Ånd til å beseire den.

«Men dersom vi dømte oss selv, ble vi ikke dømt. Men når vi blir dømt, da er det Herren som refser oss, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden.» 1. Korinter 11,31-32.

Martyrene er også fritatt fra denne dommen – de som har gått gjennom den store trengsel, som har motstått dyret, ikke tatt på seg dyrets merke, og som ble drept på grunn av sin trofasthet. (Åpenbaring 13,15-17) De har allerede blitt prøvd og har hersket sammen med Jesus gjennom tusenårsriket. (Åpenbaring 20,4)

Bøkene åpnes

«Jeg så en stor, hvit trone, og ham som satt på den. For hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.» Åpenbaring 20,11-15.

Guds regnskap er så nøye at Jesus sier at vi til og med må svare for hvert unyttig ord. Hver av oss skriver en bok med våre liv. Alt vi gjør blir registrert. Tenk hvordan det blir når Gud begynner å bla gjennom våre minner. Hvis vi har syndet, har vi mulighet nå mens vi lever til å omvende oss og få tilgivelse. Da visker Gud synden ut, og den huskes aldri igjen. Når bøkene så blir åpnet må vi bare gjøre regnskap for gode gjerninger.

«…deres synder og deres lovovertredelser vil jeg ikke lenger minnes.» Hebreerne 10,17.

Rettferdig dom

«Alle folkeslag skal samles fremfor ham. Han skal skille dem fra hverandre, likesom gjeteren skiller sauene fra geitene. Han skal stille sauene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre.» Matteus 25,31-46.

Alle vil bli kalt til å stå foran den store hvite tronen på den dagen, til og med de millioner av mennesker som har vært uvitende om både loven og evangeliet. Likevel skapte Gud hver enkelt person med noe veldig viktig – en samvittighet. Lovene om godt og ondt er skrevet i hjertet, og samvittigheten bør styre en persons handlinger. Derfor har de også noe å svare for på den dagen da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene. Hvis de imidlertid ikke har hatt forståelse av rett og galt på et område vil de ikke bli dømt for det. (Les Romerne 2,12-16.)

Da skal Jesus si: «For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg. Da skal de rettferdige svare ham og si: Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg å drikke?» Matteus 25,35-37.

Selv om de var helt uvitende om at de tjente Jesus ved sine gjerninger skal han si til dem: «Kom hit, dere som er velsignet av min Far! Arv det riket som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.» Matteus 25,34. Dette er deres belønning for å følge samvittigheten og fordi de var lydige mot lovene som er skrevet i menneskenes hjerter.

«Men herlighet og ære og fred skal hver den få som gjør det gode, både jøde først og så greker. For Gud gjør ikke forskjell på folk…» Romerne 2,10-11.

Til alle som forherdet hjertene sine mot det gode, som gikk imot sin samvittighet og gjorde det som var ondt på tross av hva de visste, vil Jesus si: «Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djevelen og englene hans.» Matteus 25,41.

Oppgjørets time

«Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.» Åpenbaring 20,14-15. Ikke rart at Jesus sa at vi skal glede oss fordi våre navn er skrevet i livets bok!

Da er regnskapet gjort opp og alt er satt på sin rettmessige plass. Synden og døden er endelig borte for alltid. Ut av all lidelse og elendighet, og til tross for Satans bedragerske makt, har Gud i sin visdom og makt avsluttet sitt arbeid med bruden, martyrene, og fårene som har blitt samlet ved Jesu høyre hånd. Disse er de som er skrevet i livets bok, og vil leve evig med Faderen og Sønnen i den nye himmel og den nye jord.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.