Hva sier Bibelen om engler?

Hva sier Bibelen om engler?

Det er et fascinerende tema, men hva vet vi egentlig med sikkerhet?

5 min. ·

Hva sier Bibelen om engler?

Temaet om engler er interessant, men det er også mye som vi ikke vet. Bibelen gir oss fascinerende glimt, men mye av det som vanligvis antas om engler er ikke mer enn formodning. I Bibelen leser vi imidlertid noen få ting om engler som vi kan være sikre på, og dette er veldig oppbyggende og trosstyrkende!

På apostlenes tid så det ut til at det var en selvfølgelig sak å regne med englene. Etter Peter var befridd fra fengselet og banket på hvor brødrene bodde, da piken som skulle lukke opp forsikret at det var Peter, sa de «Det er hans engel!» (Apostlenes gjerninger 12, 15).  Det var altså deres første tanke.

I Hebreerne 1, 14 står det skrevet om englene: «Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse?» Vi ser først at englene er ånder. Deretter at de sendes ut til tjeneste.

Den Hellige Ånd har sin tjeneste og englene har sin. Den Hellige Ånd har sin gjerning i menneskets indre, englene derimot har en ytre tjeneste. Vi ser at Åndens gjerning er innenfor legemet. Han krever vannet og blodet – død over selvlivet – og han tilfører mennesket guddommelig natur. I dette arbeid deltar ikke englene, men de trakter etter å skue inn i dette herlige Åndens verk (1. Peter 1, 12). De vet at det er herlige ting som foregår, siden det er glede for Guds engler over en synder som omvender seg (Lukas 15, 10).

Ved Ånden kommer Guds barn i forbindelse med Guds faderhjerte, og han sender sine engler til deres hjelp. Det var ikke Ånden som førte Peter ut av fengslet, men en engel. Slik var det engler som fridde Daniel fra løvenes gap, Elisja fra syrernes hær, og Lot fra Sodoma. «... deres engler i himmelen ser alltid min himmelske Fars åsyn.» Matteus 18, 10. Det er rike hjelpekilder for Guds barn, bare de kunne forstå det.

Engler kan bli sendt som svar på bønn

Det er mange eksempler i Bibelen om engler som ble sendt som svar på bønn: «... mens jeg ennå talte i bønnen, da kom Gabriel, den mannen som jeg før hadde sett i synet ... Han lærte meg ...» Daniel 9, 21-22.
«I mellomtiden ble Peter holdt i fengselet. Men det ble gjort inderlig bønn til Gud for ham av menigheten. ... Og se, en Herrens engel sto der, og et lys skinte i fangerommet. Han støtte Peter i siden og vekket ham opp og sa: Skynd deg og stå opp! Og lenkene falt av hans hender.» Apostlenes gjerninger 12, 5-7. Og engelen førte Peter ut gjennom de tunge jernportene. Dette var englehjelp som svar på bønn.

At englene blir sendt til ytre hjelp, bekreftes mange steder i Bibelen. «Intet ondt skal ramme deg, og ingen plage skal komme nær til ditt telt. For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene, så du ikke skal støte din fot på noen stein.» Salme 91, 10-12.
«Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han frir dem ut. « Salme 34, 7.
Engler ble sendt til Jesus med trøst etter sterke fristelser og prøver. (Matteus 4, 11.)

Englene sendes også ut for å straffe. David så en engel slå ihjel blant folket; en engel slo 185 000 assyrere; en engel slo Herodes da han ikke ga Gud æren (2. Samuel 24, 17; 2. Kongebok 19, 35; Apostlenes gjerninger 12, 21-23).

Engler og menigheten

Vi – menigheten – får kunnskap ved Åndens åpenbarelse; Guds mangfoldige visdom skal ved menigheten bli kunngjort for makter og myndigheter i himmelen (Efeserne 3, 10). Menigheten gjør disse makter og myndigheter rike med visdom. Vi som Guds barn kan ved Guds kunnskap vokse opp i vårt indre liv til ham som er hodet, Kristus. Det kan ikke englene. Men de kan tjene de hellige og forstå den kunnskap de får ved menigheten.

Englenes lønn blir etter deres gjerninger. Vi skal være med å dømme engler, sier Paulus i 1. Korinterne 6, 3. Dette behøver ikke å si at vi skal fordømme, men at vi skal avsi den dom, at de har hjulpet i gitte tilfeller. Hvor mange misjonærer og andre har ikke englenes hjelp å takke for sin redning som ble sendt fra himmelen og fikk avvendt farer fra deres vei og ført dem gjennom vanskeligheter? Hvilken trøst da å ha for øye at det er en Herrens engel som fører og er med.

Når vi har forstått Åndens gjerning og englenes gjerning, kan vi med større åndelig forståelse be om den rette hjelp. Det gjelder å gjøre seg fortrolig med den sannhet at englene er utsendt til tjeneste for deres skyld som skal arve frelsen. Vi må la englene få den rette plass i vår trosbevissthet og erkjenne deres arbeide. Hvordan skal vi da ellers kunne være med å dømme engler? La oss gi akt på deres arbeid, og la oss se hva de er satt til å gjøre i de kommende tider, hvordan de ikke bare griper inn i den enkeltes liv, men i hele verdensbegivenheter.

Artikkelen er basert på en artikkel med tittel «Englene», som var et utdrag av en samtale med Aksel Smith  og publisert i bladet «Skjulte Skatter» i juni 1914. Les flere artikler av Aksel Smith her.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.