Hva står det om hjertet i Bibelen?

Hva står det om hjertet i Bibelen?

Hjertet blir nevnt ofte i Bibelen. Men hva er vårt hjerte, åndelig sett?

4 min. ·

Hva står det om hjertet i Bibelen?

Vi leser mye om hjertet i Bibelen, for i bibelske tider ble det antatt at våre beslutninger, følelser og tankeprosesser kom fra hjertet. Hjertet i Bibelen ble antatt å være et slags «kontrollsenter» hvor alle våre beslutninger ble tatt. Så når vi leser om hjertet i Bibelen, handler det om stedet hvor du har din vilje, din holdning og dine hensikter, og som er kilden til dine tanker, handlinger og ord.

Dette hjertet er kjernen til hvem du er som person. Ditt hjerte er da egentlig deg.

Med ditt hjerte velger du mellom godt og ondt. Samvittigheten din sender ut en beskjed om noe er riktig eller galt, og hjertet ditt er det som driver deg til å velge. Et hjerte som er i forbindelse med Gud, er i stand til å velge det gode hver gang. Hjertet som åpner seg for andre, urene påvirkninger, blir blind og forvirret når det gjelder å skille mellom godt og ondt. «Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord.» Salme 119,9.

Rene eller urene hjerter

Vi er alle født med rene, vakre hjerter. Hjertet blir urent når du forsettlig synder, igjen og igjen. For eksempel, når du fortsetter å gjøre noe du vet er galt, gjentatte ganger, uten å omvende deg. Det kan være ting som uærlighet, misunnelse, å se på urene ting, bære nag osv. Det skjer når du ikke vil slutte å gjøre det, selv om du er klar over at det er galt.

Men når du bestemmer deg for å gi opp din egen vilje og dine egne veier, og gir livet til Gud, så renser han ditt hjerte. «Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inne i meg!» Salme 51,12. På denne måten blir en ny «deg» født. Dette betyr at du får en ny holdning, en ny vilje – som alltid vil velge det gode og gjøre Guds vilje. Dette fornyede hjertet er rent helt fra starten. Da trenger du ikke å kjempe for å rense ditt hjerte flere ganger. Men du må kjempe for å holde det rent.

Les mer her: De rene av hjertet skal se Gud

Ditt hjerte blir ikke urent fordi du blir fristet. Det blir urent når du tillater fristelsen å komme inn i hjertet ditt. Det vil si når du gjentatte ganger synder bevisst, uten å omvende deg. Det fører til at ditt hjerte blir tilsmusset og forherdet.

Noen ganger faller du i synd, men et fall i seg selv betyr ikke at hjertet ditt blir urent. Din reaksjon på fallet viser det som er i hjertet ditt. Hvis du faller og du angrer deg, hvis du har sorg og omvender deg, da har du et rent hjerte som er åpent for Gud, og han tilgir deg øyeblikkelig. Men hvis du trekker på skuldrene og ikke bryr deg, og hvis det er ingen omvendelse, så forherder du ditt hjerte – det blir urent. Hjertet ditt lukker seg for Gud.

Bevar ditt hjerte

Det står skrevet i Salomos Ordspråk 4,23: «Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det.»

Du må med andre ord gjøre ditt ytterste for å holde hjertet ditt rent, fordi du er hjertet ditt – hele ditt liv kommer fra ditt hjerte. Livet ditt består av dine beslutninger, dine handlinger og reaksjoner, måten du ser, tenker og grunner på ting, dine ord. Disse kan være rene eller urene, avhengig av hjertets tilstand, og de avgjørelsene du har gjort der. De påvirker ditt forhold til Gud.

Hvis hjertet ditt er rent, er alt som kommer fra livet ditt rent. Hvis hjertet ditt er urent, så er alt som kommer fra livet ditt urent. Dine handlinger er et resultat av det som er i ditt hjerte. Jesus sier dette veldig tydelig i Matteus 12,34-35: «… det hjertet flyter over av, det taler munnen. Et godt menneske bærer fram gode ting fra sitt gode forråd, og et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forråd.» Vi kan også si at ikke bare taler munnen hans, men sinnet tenker og kroppen handler.

Det er derfor det er skrevet så kraftig i Ordspråkene: «Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer!» Fordi det som er i hjertet ditt, blir livet ditt.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.