Hvile for dem som er lei å falle i synd

Hvile for dem som er lei å falle i synd

«Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!» Matteus 11, 28-30

2 min. ·

«Kom til meg, alle som strever og nar tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.» Matteus 11, 28-30

Det er Jesus som innbyr oss så hjertelig her. Han retter seg mot dem som er lei av å leve under trykket av sin egen synd. De som sørger, ikke først og fremst over andres synder, men over seg selv. Til slike som er grundig lei av stadig å falle i de samme syndene, selv om de er nokså skjulte.

Jesus visste at det finnes mennesker som vet veldig godt at det bør være svært annerledes i deres liv. Kanskje kjenner du også det; en nagende uro, en tomhet som ikke kan fylles av noe i denne verden, en lengsel etter Gud som du kanskje ikke helt kan sette ord på. Du angrer din hardhet, og du ser din egen arroganse og egoisme. Du føler deg uren eller «tilsmusset» på grunn av dine egne tanker og fantasier som kommer og går, uten at du får kontroll over dem. Derfor føler du deg skyldig.

Hvordan andre folk bedømmer deg, om de ser din kamp eller ikke, og om du er kristen eller ikke, endrer ikke det faktum at du selv veldig godt innser at det ikke går bra med deg. Du vet at det finnes krefter i livet ditt som er sterkere enn deg selv, som i tankene dine drar deg bort fra Gud og til ting som ikke er bra for deg. Ting som kan ende opp i en spiral av elendighet. Hvis du overser det er du ikke lenger ærlig. Men du vil jo være ærlig helt til bunns!

Lengsel etter å bli satt fri

Tanken på Gud og menneskene rundt deg som må lide fordi du er bundet av synden gjør sorgen bare verre. Du vet: Jeg trenger hjelp! I din nød og lengsel etter et guddommelig rent liv vil du gi hva som helst for å bli fri. Du vil så gjerne omvende deg til Gud!

Jesus kjenner din lengsel, og han vet også svar: For slike mennesker har jeg et budskap! Han kan gi deg det du lengter etter! Han kan gi deg et helt nytt liv! Uten ham klarer du det ikke. Men med ham er det akkurat som han selv lover i sin varme og kjærlige innbydelse.

Les mer om hvordan Jesus kan hjelpe deg i artikkelen «Jesus Kristus kan hjelpe deg».

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.