I Herrens hånd er alt som det bør være

Da hun som ovenfor en kreftdiagnose, valgte Connie å holde fast ved Guds ord, og det ble et ankerpunkt for henne.

I Herrens hånd er alt som det bør være

Da hun som 37-åring sto ovenfor en kreftdiagnose, valgte Connie Christensen å holde fast ved Guds ord, i stedet for å la uvissheten tynge henne ned i motløshet. Guds ord ble for henne et anker og en redning fra en avgrunn av bekymring og depresjon. I løpet av den tiden skrev hun en sang som er et resultat av hennes kamp for tro og hvile i Guds hånd.

Ord fra himmelen

I april 2013 var Connie Christensen 37 år gammel, lykkelig gift, og mor til fire barn. Hun var en ildsjel, engasjert i menighetslivet i hjemmemenigheten København, og spesielt i søndagsskolearbeidet og musikk.

Men Connie visste at noe var galt og gikk til legen som sendte henne videre for noen prøver, men hun måtte vente en stund før hun fikk noen svar. Det var i denne tiden at mannen hennes Jens fikk en melding fra en god venn i menigheten: «I Herrens hånd er alt som det bør være».

Connie forteller: «Det grep jeg fatt i – i Herrens hånd er alt som det bør være!» 

Kort tid etterpå kom svaret på prøvene: Connie hadde kreft. Etter å ha mottatt denne livsendrende diagnosen, måtte hun vente i halvannen måned for å få svar på hva slags kreft det var.

Psykisk var det nok den vanskeligste tiden, fordi jeg levde i usikkerheten om at jeg ikke visste», fortalte Connie. Hvis det var noe som gikk raskt, ble jeg ikke behandlet, og jeg visste ingenting. Det var en natt hvor jeg, nesten fysisk, følte at jeg gikk på kanten av en avgrunn, og lå og gråt og ropte til Gud. Jeg tror jeg gikk på kanten av det som man ville kalt en depresjon. Så kom det som ned fra himmelen ... så kom Salme 23 ned fra himmelen, ned i mitt hjerte og gikk aldri ut derfra. Og det var en veldig sterk opplevelse. Salme 23 og Filipperne 4 ble mine ankerpunkter.»

Senere fikk hun svar på at hun hadde en sjelden form for blindtarmskreft, som er uhelbredelig. De danske ekspertene ga henne ikke noe håp. Hun kunne få en palliativ operasjon og litt cellegift, men i realiteten måtte hun vente på å dø. Men Connie og Jens ga ikke opp kampen så lett. I mars 2014 lyktes det henne å bli operert hos en dyktig spesialist i Oslo, og for en stund økte dette hennes livskvalitet betraktelig.

En sang blir født

Filipperne 4 og Salmene 23 hennes hjelp og støtte i den første vanskelige tiden. Utfra disse versene skrev hun en sang:

I Herrens hånd*

I Herrens hånd jeg alltid hviler trygt.
I Herrens hånd er ingen grunn til frykt.
Han leder meg til hvilens stille vann,
til grønne enger med sin omsorg sann.
Om enn i mørkets dal jeg går her nede,
jeg frykter ei, Guds stav den trøster meg.
Ny kraft jeg får, til godhet han meg leder.
Mitt beger flyter over på min vei.
(Salme 23)

Med takk bring alle ønsker frem for Gud.
Han i sin tid vil fri av trengsel ut.
Guds fred som all forstand her overgår,
i Kristus binde tankene formår.
Vær ei bekymret, intet her i verden
er verd å miste tro og glede for.
Vær glad i Herren hver en dag på ferden.
Herren er nær, i troen jeg forstår.
(Filipperne 4, 4-7)

Hør på sangen øverst i artikkelen.*

Guds ord er sant!

Gjennom Connies sykdomsperiode fikk familien hennes lov å merke hvordan hun forble i Herrens hånd gjennom alt. Ved å gripe fatt i Guds ord bevarte Connie den tro som hun hadde tatt med seg fra barndommen og inn i voksenlivet. Selv om hun gikk gjennom operasjoner, cellegiftbehandling, store smerter og mange innleggelser, så familien henne aldri miste motet og hørte henne aldri klage. Tvert imot opplevde barna henne som en utrolig god og omsorgsfull mor som var der for dem i alt! Innimellom i hennes sykdomsforløp var det også gode perioder hvor familien fikk gjøre mange koselige ting sammen.

I en artikkel som hun skrev i 2015, kunne Connie vitne:

«Hadde jeg kun hatt min egen styrke hadde jeg for lengst vært oppslukt av negative tanker. Men jeg har fått hjelp, jeg har fått sann og ekte hjelp i min barnslige, enfoldige tro på Guds ord.»

Les hele artikkelen her: Bekymring – en nødvendig del av livet?

Den 10. august 2019 ble Connie hentet hjem til Jesus, 43 år gammel. Gjennom sin lange sykdomsperiode bevarte hun en levende tro og fikk styrke i sin ånd til å gå seirende ut av trengslene. I stedet for å la sykdommen og uvissheten dra henne ned i avgrunnen, holdt hun fast ved Guds ord, som ble til sangen «I Herrens hånd». Fordi hun valgte å dele sangen har den også blitt en hjelp og trøst for mange andre. Connies liv vitner om det hun selv sa: «Guds ord holder!». Hun etterlater seg et stort eksempel å følge etter – spesielt i det å alltid hvile i Herrens hånd.

«Hvor lenge jeg kan ha det godt, og hvor lenge jeg lever, er det ingen som kan fortelle meg. Men jeg er troende – i ordets betydning – og tror fullt og fast på, at Gud styrer mitt liv og lengden på det, til det aller beste. Jeg tror på Jesu ord om å ikke bekymre seg for dagen i morgen, og jeg øver meg – og blir bedre og bedre til det – i å fokusere på dagen i dag og få maksimalt utbytte av den!» – Connie Christensen

Klikk her for å se en video der Connie forteller om sine erfaringer (ekstern lenke)

* Tittel: I Herrens hånd
Tekst: Connie Christensen
Melodi: Jacob Eisenberg og Dag Helge Bernhardsen
Sunget av: Solfrid Holm Andersen
Arrangement: Dag Helge Bernhardsen
©Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity.org

Dette innlegget er tilgjengelig på

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.