Lønnkammeret: Hvor du utløser Guds nådes krefter

Lønnkammeret: Hvor du utløser Guds nådes krefter

I det skjulte lønnkammeret vårt har vi fortrolig samfunn med Gud i bønn, og har stor makt!

3 min. ·

Forbindelse med himmelske krefter i lønnkammeret ditt

Det er veldige krefter i bønnen – langt utover det vi forestiller oss. Det står at Gud vil gjøre langt utover det vi ber eller forstår. (Efeserne 3,20) Det er derfor viktig å hengi seg i bønn ustanselig. Jesus gir i forbindelse med bønnen en god veiledning i Matteus 6,6: «Men du, når du ber, da gå inn i lønnkammeret ditt og lukk din dør, og be til din Far som er i lønndom. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare.»

Bønnens store virkninger

Mange glemmer lønnkammerbønnen og går derved glipp av store velsignelser. Ved bønn kommer vi i forbindelse med de himmelske krefter.

Et eksempel fra det jordiske kan belyse hvor viktig det er å bruke lønnkammeret, hvor det kan utrettes en stor skjult tjeneste: Elektrisitet produseres ofte ved hjelp av vann som kommer ned i turbiner på kraftstasjonen. Her finnes et bestemt rom. Her kan en enkelt mann dreie på et håndtak. Det er en meget enkel handling, men med store virkninger idet el-kraften slippes ut i ledningene. Et håndtak åpner strømmen til tognettet så togene kan settes i bevegelse. Ved å åpne et annet håndtak kommer strømmen til en hel by så den blir strålende opplyst.

Den tjeneste som foregår inne i kraftstasjonen – det er en skjult tjeneste – og det er ikke mange som tenker over dette.

Som et slikt rom i kraftstasjonen er vårt bønnerom. I henhold til Guds veldige lover, utløses Guds nådes krefter – dirigert dit hen du vil. Til din kone ved din side – til en venn i en annen by, til din sønn som er langt borte. Akkurat som mannen på kraftstasjonen ikke til fulle forstår hva som skjer når han dreier på håndtakene, er du lydig mot Guds lover, og det utløser store virkninger.

Les mer: Bønn: Et mektig hemmelig våpen

Forbindelse med Gud i ditt lønnkammer

Det er godt å gi seg tid til en stille stund alene med Gud. Døren er lukket og kontakten er åpen til Gud. Det kan være når som helst i døgnets timer. Her kan du komme fram med din bønn for Herrens åsyn. Det bør være en enfoldig og enkel bønn. Da er Gud i ditt lønnkammer, og englene er der. I 1. Korinter 6,17 står det at den som holder seg til Herren, er én Ånd med ham. Du kan her legge fram dine barn og menighetens lemmer, de syke og de skrøpelige. Vi får mer og mer å be om. Selv om vi føler oss elendige, kan ingenting knekke oss når vi holder oss til ham. Er du aktiv her i dette styringsrommet, da er du med på å oppfriske dine medmennesker. Det er vanligvis kun én tilsynsmann i en menighet, men hvor mange bønnelemmer er det?

Bønn er en åndskamp. Stirr deg ikke blind på vanskelighetene. Dagens uro og små problemer skygger for oss. Det er så lett å bli besnæret. Men vend deg til Gud og hent din hjelp fra ham akkurat som salmisten gjør i Salme 121,1-2: «Jeg løfter mine øyne opp til fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper.»  Resultatet av bønn er ny kraft og en fornyet ånd, og fremgangen blir åpenbar for alle.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.