Hva er årsaken til at mange er kalt, men få er utvalgt?

Hva er årsaken til at mange er kalt, men få er utvalgt?

Hvordan du kan bli en av de utvalgte!

5 min. ·

I Matteus 22:14 sier Jesus at «mange er kalt, men få er utvalgt».

Hva betyr dette? Hva er forskjellen mellom å bli kalt og å bli utvalgt? Hvordan kan vi forsikre oss om at vi er en av de utvalgte?

Lignelsen om bryllupsfesten

Jesus begynner med å fortelle en lignelse. Han forteller historien om en konge hvis sønn skulle gifte seg. Han sendte ut mange bryllupsinnbydelser, men på den store dagen kom ikke en eneste gjest i bryllupet. Da kongen sendte sine tjenere ut for å finne ut hva som hadde skjedd med de inviterte gjestene, viste det seg at de rett og slett ikke ville komme. De var mer opptatt av sine egne saker, slik at de til og med foraktet innbydelsen. Kongen var rasende da han hørte tjenernes tilbakemelding. Han sendte dem ut igjen, denne gangen med beskjed om å gi en bryllupsinnbydelse til alle som de traff på gatene. Deretter var bryllupet fullt av gjester. Men da en gjest dukket opp på bryllupet uten riktige bryllupsklær, ble han kastet ut. Dette var en særlig viktig feiring, og det var bare passende å være riktig kledd. (Matteus 22,1-14)

Så, på slutten av lignelsen, sier Jesus: «mange er kalt, men få er utvalgt».

Hva betyr det å bli kalt?

Ordet «kall» brukes flere ganger i Bibelen, i forskjellige sammenhenger. I dette tilfellet bruker Jesus ordet «kalt» som en innbydelse. Denne lignelsen er et bilde av det vi har blitt invitert til. En innbydelse til noe mer enn å leve et liv hvor vi bare betjener oss selv. En innbydelse til å leve et liv sammen med Kristus, å tjene Gud og oppleve den oppfyllelsen som et slik liv gir. En innbydelse til å være Jesu disipler, å følge i hans fotspor. Og til slutt, en innbydelse til å tilbringe evigheten sammen med ham!

Dette er et kall som Gud legger i hjertet, og det er kan oppleves på mange forskjellige måter. Alle som får muligheten til å høre evangeliet og ta stilling til om de vil bli disippel eller ikke, anses å være blant de mange som er kalt. Mange mottar denne innbydelsen. Jesus ga disiplene oppgaven å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. (Matteus 28,19) Men hvem blant de mange som er kalt blir av de få som er utvalgt?

Hva betyr det å bli utvalgt?

Å bli utvalgt er å takke ja til innbydelsen og å gjøre det som må til: Å gi opp alt i denne verden. (Lukas 9,23-24; Lukas 14,26) Det vil si å si «Ja!» til kallet og deretter følge opp med et trofast disippelliv. Gud kaller oss, men de som er utvalgt, er de som helhjertet takker ja til innbydelsen og dens vilkår.

Hvorfor er det så få som er utvalgt?

Fordi ikke mange vil betale prisen! Jesus sier på et annet sted at porten er trang, og veien er smal som fører til livet, og derfor velger bare få å gå på denne veien. (Matteus 7,13-14) Grunnen til at det er vanskelig er at vi må gi opp alt i denne verden. Vår egoisme, våre egne ideer, meninger, tanker og følelser, vår egen vilje, våre egne ønsker. Vi gjør dette for å være helt lydig mot Mesterens ledelse.

For å bli utvalgt må du vise at du virkelig vil ha dette livet med hele ditt hjerte. Du kan ikke holde litt tilbake for verden, for forhold, for å søke ditt eget osv. Det er 100 % lydighet mot Jesus; 100 % trofasthet.

Les mer her: Jesus er veien – den smale veien

Være sikker på at du er utvalgt

Peter skriver i 2. Peter 1,10: «Vær derfor desto mer ivrige, brødre, etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast! …» Hvordan gjør vi det? Ved å gjøre de tingene han skriver like før dette, i versene 5-8: «… så legg nettopp derfor all vinn på at deres tro viser seg i rett liv, og i det rette liv kunnskap, og i kunnskapen selvbeherskelse, og i selvbeherskelsen utholdenhet, og i utholdenheten gudsfrykt, og i gudsfrykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle. For når disse tingene finnes hos dere og får vokse, viser de at dere ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus.»

Bare de som virkelig vil følge Jesus, går i hans fotspor som han instruerer dem, får nåde til å gjøre som skrevet over. De bærer frukt, som er dydene. Disse dydene er de riktige bryllupsklærne som vi lager for oss selv, slik at vi kan takke ja til innbydelsen og bli passende kledd, slik at vi ikke kastes ut som mannen i lignelsen.

Det er ikke nødvendig med kvalifikasjoner

I lignelsen sendte kongen ut sine tjenere til alle slags mennesker. Det er det samme med innbydelsen vi får. Det spiller ingen rolle hva utgangspunktet er, hvem vi er av naturen, hva vår bakgrunn er, hvilke talenter vi har eller ikke har, hvilken kunnskap vi har, hva våre omstendigheter er. Det som bestemmer om vi blir utvalgt, er hvordan vi svarer på kallet når vi kjenner Guds innbydelse i hjertet, og hvilken frukt vi bærer som følge av dette.

Og slutten av vår tro er at vi skal være Jesu brødre og søstre, medarvinger av alle ting sammen med ham. Ikke bare evig liv, men vi blir konger og prester sammen med ham i evigheten.

«Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham.» Romerne 8,16-17.

«…og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud. Og de skal herske som konger på jorden.» Åpenbaringen 5,10.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.