Ordet om korset er Guds kraft

Ordet om korset er Guds kraft

Vil du høre mer om dette livreddende budskapet?

4 min. ·

«For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.» 1. Korinter 1, 18.

Ordet om korset

Paulus ber for efeserne, da de hadde fått kjærlighet til alle de hellige, for at Gud kunne «… gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ga ham som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.» Efeserne 1, 15-23.

Der kan vi se litt av de kreftene som Gud har gjort tilgjengelig for dem som tror. Hvis Jesus ikke hadde vært så tro mot sin far, hvis han ikke var lydig i alle ting, ville kjødet som han hadde arvet fra sin mor, kommet fram. Men han sa: «Men la ikke min vilje skje, bare din.» Lukas 22, 42. Og det var korset som fikk fram denne Guds kraft i ham. Han måtte også leve av tro, fordi han er troens opphavsmann og fullender (Hebreerne 12, 2). Og Jesus kunne ikke blitt fullendt hvis han hadde gitt etter for kjødet bare én gang. For da ville ikke Guds visdom ha kommet fram i ham. Da kunne ikke Gud ha gitt ham en slik veldig kraft at han kunne reise ham opp fra de døde. Og det er kraften som er virksom og aktiv i oss som tror (Efeserne 1, 19).

Alt har med korset å gjøre. Det er ved korset at Guds kraft og Guds visdom kommer frem. Det er én ting med det fullendte verket på Golgata. Satan beregnet feil da han fikk Jesus opp på korset. Han trodde at han hadde vunnet da Jesus døde. Men så var arbeidet ferdig, noe som medførte at Jesus kunne overgi sin Ånd til Faderen, helt ren, etter å ha gått gjennom alt som et menneske kan gå gjennom her i verden. Og gjennom alt dette ble hans Ånd aldri besudlet av noe som var i hans kjød. Det er seier. Det er ordet om korset.

Korsfestet med Kristus

Og vi er blitt kalt til å sitte på troner sammen med Jesus, vi som seirer som han har seiret, står det skrevet i Åpenbaringen 3, 21. Ordet om korset må altså ha en daglig virkning i våre liv. Jesus snakker om et kors som han tok opp hver dag. Og vi må gjøre det samme i våre forhold, i forhold til barna våre, i forhold til våre ektefeller, i forhold til brødrene våre, i forhold til kollegaene våre. Vi må være korsfestet med ham.

Les mer om hva det vil si å være korsfestet med Kristus her.

Paulus avlegger det sterkeste vitnesbyrdet som vi kan lese i hele Bibelen når han sier: «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Galaterne 2, 19-20. Livet som Paulus levde, levde han ved tro på Gud, som styrket ham, som hjalp ham, som var med ham hver dag. Det den Gud – den Jesus – som vi følger. Det er ordet om korset som vi forkynner. På den måten kom Guds kraft og Guds visdom også over menigheten, som er hans legeme. Han som fyller alt i alle. står det skrevet (Efeserne 1, 23). Det er Jesus Kristus, vår Herre.

La oss tro på ordet om korset. Død over min egen vilje. Død over mine egne lyster. Død over alt som har med å søke sitt eget og egoisme å gjøre. Da begynner Jesu liv å komme fram. Da blir Guds kjærlighet utøst i våre hjerter: Den samme kjærligheten som Jesus levde i og vandret i her på jorden.

Denne artikkelen er basert på et foredrag av Kåre J. Smith den 26. mai 2020.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.