Bruksanvisningen du trenger for å seire over synden

Bruksanvisningen du trenger for å seire over synden

Gud har kalt oss til å seire over synden – og her er hvordan vi kan herske over den!

5 min. ·

«Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus og ved oss åpenbarer duften av kunnskapen om ham på hvert sted.» 2. Korinter 2, 14.

«Alltid seier», hvordan kan slike ord gjøre annet enn å sette vårt hjerte i brann? Alltid ha Satan, lyster og verden under fot. Det er mulig, og til det er vi kalt. (Lukas 10, 19; 1. Peter 2, 21.)

Seire over synden: Guds kall for våre liv

Slik er Guds kall til å leve et liv i fullkommen seier. Om dette har hans ord gjennom århundrer lyst for menneskene, men enda er det for de fleste bare som et lys som skinner på et mørkt sted. Ordets løfter har ikke blitt livets erfaring. Guds vilje er at vi skal akte på det profetiske ord, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i våre hjerter. (2. Peter 1, 19.) Kristus må bli vårt lys, da det kun er «i ham» at vi kan seire over synden. Slik er Guds tale, og den kan fordrive mørke og vantro.

Les mer her: 14 bibelvers som beviser at Gud vil at vi skal ha seier over synd

Allerede til de første mennesker talte Gud om å seire over synden: «Men har du ikke godt i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på deg, men du skal herske over den.» 1. Mosebok 4, 7. Kain hørte ikke på Guds tale, men vendte sitt hjerte bort og gjorde etter sin egen lyst. Han kunne ha fått kraft til og med å herske over synden, men ville ikke. Må vi både høre og gjøre etter det ord som Gud fremdeles taler, og han har ikke forandret seg. I Romerne 5, 17 står det om nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom, hvorved vi skal leve og herske ved Jesus Kristus. Gud krever seier av oss, og han gir også kraften til det. I troen ligger de veldige krefter vi trenger, for vår tro er den seier som har seiret over verden.

Når vi ikke utfører kjødets begjæring, men avstår fra alle dets tiltrekninger, da seirer vi, og da er vi salige. Holder vi ut slik så får vi livsens krone, som Gud har lovet dem som elsker ham. Men her er det vanskelig, her er den trange vei; men det er kongeveien som fører inn til livet.

Våk! Den første betingelsen for å seire over synden

«Det jeg sier til dere, sier jeg til alle: Våk!» Markus 13, 37. Det er den første betingelsen for seier. Den som våker og ber, seirer alltid og unngår unødige fristelser. Det er da at vi ikke blir prøvet over evne, men at Gud gjør både fristelsen og dens utgang så vi kan tåle den. Når vårt sinn er i Gud, er det ikke så vanskelig å oppgi denne verdens ting; men er vi lavt nede og bare har det synlige for øye, da er det ikke liketil når Satan og lyster stormer inn. Men er sinnet da fylt med det som er godt i Guds øyne, så er vi uovervinnelige, og vi tar oss i vare så den onde ikke rører oss. (1. Timoteus 2, 3; 1. Johannes 5, 18.) Da lever vi med Kristus, og hersker ved ham over synden og vinner «alltid seier».

Guds ord peker på det fullkomne, og Ånden driver oss i samme retning. Å nå dette mål er en kampens og stridens vei. All den motstand vår treghet yter mot Ånden, skal overvinnes. Når vi da ser Guds fullkomne krav om å være rettferdig og god som han er, da er det vi trenger å akte vår Herres tålmodighet som frelse, så vi ikke blir motløse i våre sjeler. (2. Peter 3, 14-15.) Det er når vi skal renses fra flekk og lyte, for å bli fremstilt fullkommen for Gud, at vi så inderlig trenger Guds langmodighet.

Gud er uendelig god!

Herren er overmåte miskunnelig og barmhjertig, og han har langmodighet med menneskene, da han ikke vil at noen skal fortapes. (Jakob 5, 11.) Alle som vil, kan få komme og ta livsens vann for intet. (Åpenbaringen 22, 17.) Alle som faller, støtter han. (Salme 145, 14.) Med enhver holder han nøye kontroll, så etter et menneskes gjerning gjengjelder han det, og etter en manns vei lar han det gå ham. (Job 34, 11.) Utroskap og unndragelser får sin rettferdige dom. Har Gud opplyst oss om seier, slår han aldri av på det. Moses kom aldri inn i landet, fordi han slo på klippen i stedet for å tale til den. «Også meg ble Herren vred på for deres skyld. Og han sa: Heller ikke du skal komme dit inn.» 5. Mosebok 1, 37. Så nøyaktig krever Gud at vi skal holde hans bud. (2. Mosebok 23, 20-21.)

En aldri så liten ulydighet bringer oss evige tap.

Gud er uendelig god, og hva han kan utrette i syndige, men ydmyke mennesker, er vidunderlige ting. Dersom du tror, skal du se Guds herlighet. Han kan gjøre deg til en som vinner seier, sterk i hans veldige kraft, urokkelig som Sions berg. Din sol skal ikke mer gå ned. Alltid seier.

«Din sol skal ikke mer gå ned, og din måne skal ikke miste sitt skinn. For Herren skal være et evig lys for deg, og dine sørgedager skal være til ende.» Jesaja 60, 20.

Artikkelen ble først publisert med tittelen «Seier» i bladet «Skjulte Skatter» i august 1935, og har blitt noe redigert for å modernisere språket.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.