Troen forandrer på alt

Troen forandrer på alt

Helt siden jeg fikk troens ånd i hjertet mitt, har mitt syn på livet forandret seg, helt ned til detaljene.

6 min. ·

Tro. Har du noen gang lurt på hvordan noe så kraftig samtidig kan virke så abstrakt?

Hva er tro? Det er et ord som vi som kristne hører veldig ofte. Tro på Jesus, Guds Sønn og hans offer for oss har frelst oss fra evig fortapelse og død. Tro på dette er grunnlaget for frelse. Det setter oss i forbindelse med Gud. Men hvordan omdannes denne troen til noe konkret i mitt daglige liv, når jeg holder på med oppgavene mine hjemme, på jobb eller hvor jeg er? Hva betyr det egentlig å ha tro på Gud?

En levende tro på Gud

For ikke lenge siden hadde jeg en personlig åpenbaring om tro. Jeg kan si det slik, at troen har blitt noe veldig ekte for meg. Fra å være noe som jeg sliter med å forstå med hodet mitt, har troen blitt til noe som har kommet inn i hjertet mitt. Nå er det troen som holder meg i gang om dagen. Den er drivkraften til mine daglige beslutninger for å gjøre de riktige valgene.

Troen har blitt noe praktisk, personlig, håndgripelig, utrolig. Det har forandret livsutsikten min. Det har faktisk forandret på alt. Ikke på en overfladisk, generell måte. Men på en måte som har påvirket alt fra de vanlige, dagligdagse oppgavene til de store utfordringene, fra å tro at jeg vil ha nok styrke til å fullføre en oppgave etter en lang dag, til å ha tro på at jeg skal få del i en fylde av guddommelig natur. (2. Peter 1,4) Det er nok dette som er å ha en levende tro.

Tro – overbevisning om ting en ikke ser

Jeg har alltid lurt på hva det betyr at tro er overbevisning om ting en ikke ser. «Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.» Hebreerne 11,1.

Hvordan er det mulig å tro på noe jeg ikke kan se, eller kanskje ikke har engang den minste anelse om? Som for eksempel at fremtiden min – selv om den er ukjent – er trygg i Guds hender? Men jeg har innsett at tro virkelig er overbevisning om ting jeg ikke ser, fordi i samme øyeblikk da jeg begynner å tro, begynner det allerede å skje. Noe endrer seg i hjertet mitt, og troen i seg selv er den største motivasjonen for meg til å gjøre det jeg er overbevist om til virkelighet.

«Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.» Johannes 15,7. Jeg har full tro på dette og opplever dette hver dag! Fra en enkel bønn om å rekke toget, eller at en kveld sammen med barnas aktivitetsgruppe i menigheten skal bli god og velsignet, til bønner for andre mennesker for helbredelse og beskyttelse, opplever jeg at Gud bønnhører igjen og igjen. Dette øker troen i meg, og øker viljen til å be – jeg er avhengig av bønn. Jeg kan be for de små daglige tingene eller de store utfordringene, og være i hvile fordi jeg vet at jeg blir bønnhørt.

«Smak og se at Herren er god!» Salme 34,9. Slik opplever jeg Gud!

Tro på Gud gir seier

Jeg er en som tror på seier over synd. I tillegg til å hjelpe meg å komme til hvile i de praktiske tingene i det daglige livet, har troen hjulpet meg til å hvile i det faktum at han som har begynt en god gjerning i meg, vil fullføre det inntil Jesus Kristi dag. (Filipperne 1,6) Det betyr ikke at jeg passivt venter på at noe skal skje, men tvert imot gir troen meg frimodighet i mine kamper. Hvis du skulle gå til kamp med 100 % sikkerhet at du ville komme ut av det levende og med en triumferende seier, ville det ikke gi deg all styrken og motet til å kjempe og ta risiko, så du får seieren som du allerede ser foran deg?

Tro gir seier. Tro garanterer seier. Og med det kommer en velsignelse som er for stor til å måle eller beskrive. En dyp hvile. Urokkelig glede. Styrke til å seire enda mer.

Med tro blir det usynlige synlig. Jeg opplever Guds usynlige kraft, og styrke som jeg ikke hadde før. Jeg får nåde, som er hjelp, og jeg vet det fordi det gradvis blir lettere i de områdene jeg hvor pleide å slite. Hvor det pleide å være forferdelig for meg å måtte åpne min munn og innrømme mine feil, er det ikke lenger så vanskelig å gjøre det.

Troen kommer enda mer når jeg ser at alt det som Gud gjør og gir meg ikke er noe jeg kunne ha oppnådd alene. Gud er ekte, allmektig, og det gir meg en enda større lengsel etter å tjene Ham.

Tro på Gud bringer hvile

Tro, tillit til Gud, seier og hvile samsvarer med hverandre.

Troen bringer hvile. Hvile fordi jeg vet at livet mitt er i Guds hender. Hvile fordi jeg vinner seier. Der det en gang var kontinuerlig kamp mot lystene som syntes å stige opp uten ende, bringer seier dem til stillhet. De slutter en gang. Hvile er det samme som triumferende seier!

«Da nå altså Kristus har lidd i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har lidd i kjødet, er ferdig med synden …» 1. Peter 4,1.

Bare å holde fast i troen på dette verset gjør det lett å holde ut i fristelsen. Det virker kanskje tungt og vanskelig nå når jeg må fornekte min egen vilje men hvis jeg bare holder ut, så kommer det en dag hvor jeg ikke lenger vil bli påvirket av det som skjer når jeg er i en lignende situasjon. Da hviler jeg midt i stormen. Jeg blir urokkelig!

Troen gjør livet lyst og lett å leve. Det er ikke en dag hvor jeg må bekymre meg. Tro eliminerer forvirring. Tro eliminerer spekulasjon. Tro eliminerer ubesluttsomhet.

Tro på Gud er et valg

Troen er et valg! Jeg kan be om det, kjempe for det, men i de ulike forholdene i livet må jeg velge det.

Å velge tro har egentlig ikke noe å gjøre med mine følelser eller fornuft i det hele tatt. Jo mer jeg velger å tro, jo lettere blir det. Troen forandrer på ting!

Å tro betyr å holde fast på Guds løfter til tross for hvor svak og elendig jeg er. Fordi tro er et hjertevalg, og alle kan gjøre det valget.

Alt som trengs, er et trinn av tro. Velg å tro; la tro fullstendig forandre livet ditt!

«Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål!» Malaki 3,10.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.