Utvalgt av Gud: Hva er vi utvalgt til?

Utvalgt av Gud: Hva er vi utvalgt til?

Vi er Guds utvalgte folk, siden før verdens grunnvoll ble lagt. Tror du på det? Lever du det?

5 min. ·

Da Paulus skrev sitt brev til efesermenigheten begynte han med å få fram at de var utvalgt av Gud selv, før verdens grunnvoll ble lagt! Dette er et arbeid og en utvikling vi også er kalt til å komme inn i. Dette arbeidet skal føre til frukt i våre liv. (Efeserne 1,1-15)

Troen på Guds utvelgelse er en viktig og grunnleggende del av vår tro! Likeledes at Gud som har kalt oss, også er mektig til å fullføre det verk han har begynt i oss.

Kallet og utvelgelsen er absolutt ikke tilfeldig fra Guds side. Det ble lagt ferdig hos Gud helt fra før verdens grunnvoll ble lagt, og muliggjort nå i nådens tid i Kristus Jesus, ved hans liv, død og oppstandelse. I ham har vi syndenes forlatelse (v. 7) og vi kan videre komme til utvikling og vekst ved nåden, som er gitt oss i rikt mål, med all visdom og forstand. (v. 8)

Utvalgt av Gud til et nytt og bedre håp

Det er et veldig håp i Kristus Jesus, et nytt og bedre håp for oss mennesker, som er født og trellbundet av synden, vår egen synd. Den synd som vi har arvet, og som har fulgt menneskeslektene gjennom generasjon etter generasjon, har vært årsak til så mye vondt og fiendskap oss mennesker imellom.

Nå er det håp om å komme ut av synden, og komme til seier over den synd som vi før lå under for. Vi kan komme til et helt nytt liv, hvor Kristi dyder skal komme fram, i stedet for vår egenvilje og derved fiendskapet. I stedet for krav kan det komme fram takknemlighet, i stedet for forbannelse kommer velsignelse, osv.

Det finnes ikke noe større kall for oss mennesker, enn å bli kalt fra himmelen av Gud selv! Og det finnes ikke noe større eller bedre liv å leve, enn å leve sitt liv for Gud. Tenk hvor stort det er å få lov til å være del av arbeidet som Gud gjør i sitt folk nå i denne nådens tid. Hvert menneske som kjenner Guds kall i sitt hjerte bør ta det imot, og av hele hjerte etterjage det kall og den utvelgelse som Gud har gitt oss i Kristus.

Utvalgt til å være Jesu disipler

Gud spør ikke etter vår fortid, hvilken slekt vi kommer fra, eller hva vi selv kan prestere. Han kaller oss til å bli Jesu disipler. I disiplene kan han gjøre sitt verk, og det begynner når vi går igjennom disippelporten og oppgir alt vårt eget og gir vårt hjerte og vårt liv til Gud. Og det fortsetter gjennom hele livet, hvis vi lever slik Paulus skriver i Galaterne 2,19-20: «Jeg er korsfestet med Kristus.  Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg.» Heri ligger en veldig husholdning hos Gud, som vi kommer inn i når vi er et heloffer og ikke lenger lever selv.

I denne nådens tid som vi lever i har Gud gitt oss alt vi trenger til liv og gudsfrykt, for tid og for evighet ligger. (1. Peter 1,3-4) Her behandler han oss og opptukter oss for at mer av denne herlighet, mer av dydene, skal komme fram. (Efeserne 1,5-11; Hebreerne 12,11)

Utvalgt til mer frelse

Det tar tid å bli grundig frelst. Det tar tid å få fram en fylde av denne nye skapning. Derfor må vi benytte tiden og mulighetene som Gud gir. Alt det Gud sender i vår vei, skal tjene til mer frelse. Ved trengselen kommer vårt selvliv fram, synden som bor i vårt kjød, det vi har arvet fra fedrene. (1. Peter 1,18-21) Når vi ser vårt selvliv, må vi ydmyke oss erkjenne, ikke forsvare oss og bortforklare og leve videre selv. Kun ved å erkjenne sannheten om oss selv kan vi komme til fullkommen frelse. (Hebreerne 7,25) Dette er en veldig forløsning som gjør oss lykkelig i alle livets forhold.

Det er så håpefullt og lønnsomt å tjene Gud! Det er mulig for alle som griper sitt himmelske kall og tror på de skapende krefter i Gud. I slike kan Gud gjøre et herlig og skapende verk, når vi forblir trofaste i vårt kall. Denne herlige muligheten finner vi ikke i oss selv, heller ikke andre steder eller i andre kilder.

Se ikke på hva som har vært, eller hva du kommer fra, men grip troen på kraften og hjelpen som Gud har gitt oss ved evangeliet. Her ligger all åndelig velsignelse i Kristus til oss mennesker som lyder ham! (hebreerne 5,9)


Artikkelen ble først publisert under tittelen «Utvalgt av Gud» i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i juni 2016.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.