Bare dette kan forvandle tankelivet vårt helt!

Bare dette kan forvandle tankelivet vårt helt!

Plages du av tanker du ikke kan styre, av ting fra fortiden som du ikke kan glemme? Her er den eneste effektive løsningen!

5 min. ·

Det som skjer i tankelivet vårt, kommer alltid på en eller annen måte til syne i det vi sier eller gjør. Man kan si at tankene våre faktisk er livet vårt. Men noen ganger kan disse tankene fylles med ufrivillige ideer og uønskede bilder. Så hva er nøkkelen til et gudfryktig og lykkelig liv i tankelivet?

Få ordet inn i tankelivet

Det er veldig viktig at vi får tankene våre inn i ordet og i åpenbaringene som ordet gir. Vi trenger å rense vårt tankeliv, og det kan bare skje ved Guds ord. «For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.» Hebreerne 4,12. Ordet dømmer og kløver.

I Malaki 3,2 står det skrevet: «For han er som smelter-ild og som vasker-lut.» Vi kjenner at vasker-lut og smelter-ild må til i vårt tankeliv, slik at tankene blir velbehagelige for Gud. Fordi synden vanligvis kommer fra det som skjer i tankene våre. Så vi trenger Ordet. Og vi må holde fast ved det.

Mange mennesker sliter enormt med tankelivet sitt, selv etter at de kommer til tro. Dette fordi de har hatt mange dårlige, stygge, utuktige tanker i det siste. Og dette kommer tilbake til dem og forårsaker store lidelser. Men for å bli kvitt dem må vi holde fast ved ordet! Paulus sier i 1. Tessaloniker 2,13: «Derfor takker vi også alltid Gud for dette: Da dere fikk det ordet som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror.» Altså, Ordet fra Gud har usynlige, veldige krefter i seg, og når vi tar det imot som fra Gud og ikke som et menneskeord, begynner Ordet å virke kraftig i meg. Da renses det gamle tankelivet ut, slik at vi får nye tanker – et nytt tankeliv i pakt med Guds ord.

Les mer: 20 bibelvers å bruke som et sverd mot urene tanker

Nye tanker ved kraften i Ordet!

Hvis du føler at det er vanskelig i tankelivet ditt, kan du få et levende håp! Du trenger å tro på Gud og Guds ord og Guds ild! Den ilden som er i Ordet, vil brenne opp alle disse stygge bildene på hjerteveggen din. Og så vil du få nye, vakre bilder for å erstatte dem. Gode ​​bilder. Gud vil minne deg på mennesker som du kan be for. Mennesker som gir deg glede når du tenker på dem i hjertet ditt. Og så videre. Du vil oppleve at Ordet blir levende i din ånd. Da begynner du å få et nytt tankeliv.

Det står skrevet i 1. Johannes 3,9: «Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi Guds sæd blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud.» Her ser vi den mektige kraften som er i Guds ord. Ordet er frøet, og når du fyller deg selv med det, blir det igjen i deg når du blir fristet. For eksempel ordet om tålmodighet: Når det blir i deg når du fristes til å bli utålmodig og har det ordet i deg, så blir du ikke utålmodig. Da kan du seire i kraft av ordet som er i deg! En slik makt er det i Guds ord. Så vi må tilbake til vitnesbyrdet og til Guds ord. Vi må tilbake til Gud i våre tanker. Da kjenner vi at vi får et nytt tankeliv; vi får nye tanker! Og disse onde og vanskelige tankene bli mer og mer borte fra oss.

Les mer: 6 utrolig gode grunner til å lese Bibelen

Noen nyttige bibelvers:

«For øvrig, brødre: Alt som er sant, alt som er ære verd, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verd å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verd – gi akt på det!» Filipperne 4,8.

«Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til.» Salme 1,1-3.

«Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord. Jeg søker deg av hele mitt hjerte, la meg ikke fare vill fra dine bud!» Salme 119,9-10.

«Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.» Salme 119,105.


Artikkelen er basert på et foredrag av Kåre J. Smith
den 27. november 2019.
Kanskje er du interessert i å lese mer på vår temaside om tankelivet eller I disse utvalgte artiklene:

Kategorier

Scripture taken from the New King James Version®, unless otherwise specified. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved.

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforsker hvordan Guds ord utfordrer oss og gjør oss i stand til å leve 100 % etter hans vilje, så vi ikke lenger trenger å falle i synd, men kan komme til et liv i seier.
Lær mer om AktivKristendom
Følg oss
Lader
Kopiering av materiale fra Brunstad Christian Church sin nettside for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.