17 bibelvers om gode gjerninger som Gud har lagt ferdige

17 bibelvers om gode gjerninger som Gud har lagt ferdige

«For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» Efeserne 2,10.

5 min. ·

«For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem Efeserne 2,10. Disse er gjerninger som ikke er gjort i vår egen styrke eller til vår egen fordel men ved Guds nåde og i lydighet mot ham – ledet av Den Hellige Ånd, og til Guds ære.

Gjerningenes vei er livets vei; for «den som gjør Guds vilje, blir til evig tid». 1. Joh. 2, 17.

«Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. … Vik bort fra meg, dere som gjorde mot loven!» Matteus 7,21.23.

Til menighetene i Åpenbaringen 2. og 3. kapittel sies det stadig: «Jeg vet om dine gjerninger». Og: «Gjør de første gjerninger.» «Du hater nikolaittenes gjerninger.» «Jeg vet om … dine siste gjerninger, som er flere enn de første.» «Som tar vare på mine gjerninger inntil enden.» «Jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud.» Det skulle de altså ha vært!!!

Det eneste som har interesse for Gud, er våre gjerninger – som Gud har lagt ferdige! Det er det eneste som veier noe i vektskålen!

Les en artikkel om hvordan troen gjøres virksom ved å vandre i de gjerninger som Gud har lagt ferdige: Troens lydighet: Tro gjort virksom ved gjerninger

Hva sier Bibelen om ferdiglagte gjerninger?

«Alt det din hånd er i stand til å gjøre, gjør det med all din kraft! For det finnes verken gjerning eller planer eller kunnskap eller visdom i dødsriket, dit du går.» Forkynneren 9,10.

«For hver gjerning vil Gud føre fram for dommen over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt.» Forkynneren 12,14.

«For vi må alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt.» 2. Korinter 5,10.

«Mine brødre! Hva gagner det om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? … Men vil du vite det, du uforstandige menneske: Troen uten gjerninger er unyttig. Ble ikke Abraham, vår far, rettferdiggjort av gjerninger, da han ofret sin sønn Isak på alteret? … Dere ser at et menneske blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke bare av tro. Ble ikke Rahab, horkvinnen, på samme måte rettferdiggjort av gjerninger, da hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei?  For likesom legemet er dødt uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger.» Jakob 2,14-26.

«… hans brud har gjort seg rede. Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. For det fine linet er de helliges rettferdige gjerninger Åpenbaringen 19,7-8.

«… rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger Titus 2,14.

«Vis deg selv i alle ting som et forbilde i gode gjerninger …» Titus 2,7.

«… være lydige, alltid ferdige til å gjøre godt …» Titus 3,1.

«… de som tror på Gud, må legge vinn på å gjøre gode gjerninger Titus 3,8.

«Også våre egne folk må lære å gjøre gode gjerninger, der det er behov for det, så de ikke skal være uten frukt.» Titus 3,14.

«… ulydige og udugelige til noen som helst god gjerning Titus 1,16.

«Men vær Ordets gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv.» Jakob 1,22.

«Hvem er vis og forstandig blant dere? Han må ved god ferd vise sine gjerninger i ydmyk visdom.» Jakob 3,13.

«Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er Åpenbaringen 22,12.

Les hvordan lydighet mot Guds ord fører oss til gode gjerninger som er lagt ferdige for oss: «På ditt ord!»: Valgspråket som gir resultater

Troen fører til gode gjerninger

Vi forstår tydelig, hvis vi i det hele tatt ønsker å forstå det, at gjerninger er det eneste det dreier seg om, det eneste det spørres efter, det eneste det er noe verd.

Hva med Kristi gjerninger for oss da? Hans fullbrakte verk? Hans nåde? Ja, det er alt sammen for å innvirke på våre gjerninger, at de skal bli rene og gode, og bestå for Gud. I den grad som våre gjerninger er blitt forandret, er vi blitt frelst, og i samme grad får vi lønn.

Det hjelper lite å ønske å gjøre det gode all den tid det ikke blir gjort. Det finnes – selvfølgelig – ingen annen kristendom enn gjerningskristendom! Alt annet er og blir – som Ordet sier – kun bedrag!!!


Les om forholdet mellom nåde og gjerninger: Frelst av nåde eller gjerninger?

Dette er en redigert versjon av kapittelet «Gjerningenes vei» i boken «Guds veier til himmelen», utgitt i november 1935.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.