4 trinn for å legge fortiden bak deg

4 trinn for å legge fortiden bak deg

Du angrer kanskje på fortiden, men ved tilgivelse kan du se frem til en utrolig fremtid.

4 min. ·

Legg fortiden bak deg

Gud har lovet et nytt liv for alle som tror på Jesus. Å legge fortiden bak deg er livsforandrende, og Gud vil hjelpe og styrke deg hvert steg på veien.

Trinn 1: Bekjenne, omvende seg og be om tilgivelse

Du ser dine tidligere synder, og du skjønner at du må forandre deg. Å omvende seg betyr at du ikke bare angrer på fortiden, men at du får et helt nytt sinnelag og du inngår en pakt med Gud om at du ikke vil leve videre på denne måten. Du bekjenner dine synder for Gud, og ber om at han skal tilgi deg.

«Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» 1. Johannes 1,9.

«Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inne i meg!» Salme 51,12..

Les mer her: En åpen dør venter på deg

Trinn 2: Du mottar tilgivelse

Du får en frisk, ny start, med blanke ark. Skylden for synder du har begått i fortiden, er tatt bort ved tilgivelse. Du trenger aldri å bekymre deg for at dine tidligere synder blir holdt imot deg, fordi de er helt tilgitt. Nå har du muligheten til å ta en helomvending – å få et helt nytt liv; du kan legge fortiden bak deg.

«Han skal igjen forbarme seg over oss, han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp.» Mika 7,19.

«Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse.» Kolosserne 1,13-14.

«… og deres synder og deres lovovertredelser vil jeg ikke lenger minnes.» Hebreerne 10,17.

«Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham.» Salme 103,12-13.

Les mer her: Har jeg gått for langt for tilgivelse?

Trinn 3: Du får et nytt hjerte og et nytt sinn

Hele sinnelaget ditt endres. Selv om du fortsatt blir fristet, har du et nytt hjerte og sinn, som Gud har gitt deg, og nå ønsker du bare det gode. I stedet for å følge dine gamle vaner og interesser, ligger interessen din i himmelen og du søker det som er der oppe, hos Kristus. (Kolosserne 3,1) Du  ikke begå synd bare fordi du blir fristet. Ved Den Hellige Ånds kraft kan du seire over lystene og begjærene i din natur. (Romerne 8,12)

«Kom ikke i hu de forrige ting, akt ikke på fortiden! Se, jeg gjør noe nytt! Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken.» Jesaja 43,18-19.

«Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte.» Esekiel 36,26.

«Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.» 2. Korinter 5,17.

«Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg.» Galaterne 2,19-20.

Les mer her: Levende tro: Bli en ny skapning!

Trinn 4: Du går videre på den nye og levende veien

Nå er du klar til å bevege deg fremover og strekke deg ut etter et liv i Kristus. Din kjærlighet til Jesus og din takknemlighet for alt det han har gjort for deg driver deg til å følge ham som en sann disippel. (Lukas 9,23) Motløshet, latskap, håpløshet og lignende har ikke plass i hjertet fordi du tror på Guds ord. Fortiden er fast bestemt bak deg, uansett hva Satan prøver å fortelle deg, og fremtiden er full av håp og tro.

«Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seiersprisen som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.» Filipperne 3,13-14.

«Men Jesus sa til ham: Ingen som legger hånden sin på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.» Lukas 9,62.

«For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved Ånden tar livet av legemets gjerninger, skal dere leve. For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.» Romerne 8,13-14.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.