«Det gamle menneske» og «Det nye menneske» – Hva betyr det egentlig?

VIDEO: Finn ut hva Paulus mente med disse viktige ordene som markerte starten på vårt kristne liv.

«Når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle menneske, som er fordervet ved de forførende lyster. Men bli fornyet i deres ånd og sinn. Og ikle dere det nye menneske, som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten.» Efeserne 4,22-24.

Hva betyr det å avlegge det gamle menneske og ikle seg det nye menneske? Dette kan høres komplisert ut, men det dreier seg faktisk bare om en beslutning, og en enkel troshandling. I denne animasjonsvideoen ser vi nærmere på hva Paulus mente med ordene han skrev i Efeserne 4,22-24, og forklarer hvordan vi også kan avlegge det gamle mennesket og ikle oss det nye mennesket.

Lydutskrift: «Avlegge det gamle menneske» og «Ikle seg det nye menneske»

Paulus skriver flere steder om det «gamle mennesket» og det «nye mennesket».

Det gamle mennesket er menneskes naturlige tankesett. Når jeg er i denne naturlige tilstanden, er jeg egoistisk, tjener meg selv, lever etter lystene mine, kanskje uten engang å være klar over det. Jeg har ikke tatt en bevisst beslutning om å forlate lystene mine og tjene Gud. Lystene i mitt kjød frister meg til å synde, sinnet mitt er enig med dem, og kroppen min utfører det – i tanker, ord eller handlinger.

Det er umulig å komme til et liv i seier over synden i mitt kjød hvis jeg ikke endrer sinnelaget mitt. Derfor skriver Paulus om å «avlegge» det gamle mennesket. I Efeserne 4,22 sier han: «Når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle menneske, som er fordervet ved de forførende lyster.» Å avlegge det gamle mennesket er beslutningen om å slutte med å tjene mine egne lyster og slutte med å tjene synden. Dette er en troshandling.

Paulus fortsetter i Efeserne 4,23-24: «Men bli fornyet i deres ånd og sinn. Og ikle dere det nye menneske, som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten.» Å ta på seg det nye mennesket er beslutningen om å begynne å tjene Gud og hans vilje. Det er ikke en lang prosess, men det er den samme troshandlingen som å avlegge det gamle mennesket. Det er gjort på et øyeblikk, og det er varig.

Kjødet, hvor lystene kommer fra, fjernes ikke. Jeg merker fremdeles at lystene lever: Jeg blir jo fristet! Men med det nye mennesket har jeg et nytt tankesett, en ny vilje til å adlyde Gud. Nå kan jeg drives av Den Hellige Ånd i stedet for mine egne lyster. Jeg er ikke lenger en syndens slave. Men Gud kan bruke meg til å utføre sin vilje, for å motstå synden i mitt kjød.

Så ved å avlegge det gamle mennesket, forlater jeg det gamle livet hvor jeg tjente mine lyster og synden. Jeg tar på meg det nye mennesket, og da begynner jeg et nytt liv i seier over synden, hvor jeg tjener Gud.

På vår ActiveChristianity YouTube-kanal kan du finne flere korte videoer, musikk og taler.

Utforsk flere videoer i vår serie «Hva betyr det egentlig?»

«Bevar ditt hjerte» – Hva betyr det egentlig?

«Mange er kalt, men få er utvalgt» – Hva betyr det egentlig?

«Tempelet» i Den gamle pakt og Den nye pakt – Hva betyr det egentlig?

Dette innlegget er tilgjengelig på

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.