«Tempelet» i Den gamle pakt og Den nye pakt – Hva betyr det egentlig?

VIDEO: «Vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd?» Hvordan fungerer det?

«Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud?» 1. Korinter 6,19.

«Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og det er dere.» 1. Korinter 3,17.

I Den gamle pakt var templet en fysisk bygning. I Den nye pakt, i stedet for å ha en fysisk bygning som tempel, bor Den Hellige Ånd i oss mennesker, det vil si i Jesu disipler. Det betyr at vi har blitt det hellige stedet – nå i Den nye pakt er kroppene våre et tempel for Den Hellige Ånd, i stedet for en fysisk bygning som i Den gamle pakt. Hvordan kan vi bli det hellige stedet der Den Hellige Ånd kan bo? I denne animasjonsvideoen ser vi nærmere på hvordan tempelet var i Den gamle pakt, som kan direkte relateres til oss nå, i Den nye pakt.

Lydutskrift: «Tempelet» i Den gamle pakt og Den nye pakt

I Den gamle pakt var templet en fysisk bygning. Det var et hellig sted, en bolig for Gud på jorden. I templet kunne folk tilbe Gud, og Gud kunne tale til dem. Fordi Gud er hellig og god og ren, måtte alt som kom inn i templet også være helt rent.

Nå, i Den nye pakt, har Gud ikke lenger en fysisk bygning som tempel, men Den Hellige Ånd bor i oss mennesker; det vil si i Jesu disipler. Når vi omvender oss og blir renset fra syndene våre og begynner å leve for Gud og følger etter Jesus, kommer Den Hellige Ånd til oss. Fra det øyeblikket blir det som det står i 1. Korinter 6,19: «Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv». I dette verset leser vi at vi nå er Den Hellige Ånds bolig her på jorden. Det betyr at vi er blitt det hellige stedet, og da er kroppen vår ikke lenger vår egen som vi kan gjøre hva vi vil med, men vi skal ledes og føres av Den Hellige Ånd til å gjøre Guds vilje. På den måten oppfyller vi ikke lenger våre lyster og begjær. Da hjelper Ånden oss, ved først å vise oss lystene som er i kjødet vårt, og deretter gi oss den kraften vi trenger for å overvinne de lystene.

Den Hellige Ånd skal ha ledelsen i vårt liv. Vi må forplikte oss til 100 % lydighet. Han er ikke bare en gjest som kommer og går etter våre egne innfall og vilje.

Paulus skriver i 1. Korinter 3,17: «Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og det er dere». Templet blir forurenset eller uren hvis vi bevisst slipper inn synd ved å gi etter for våre lyster. Da utslukker vi også Ånden. Han vil ikke bli der det er ulydighet – der han blir oversett og hvor urenhet får leve. Han kan ikke leve med urenhet. Nei, når vi har Den Hellige Ånd, så må vi vandre i Ånden slik at vi ikke oppfyller kjødets lyster. Så lenge vi gjør dette, vil Ånden alltid være hos oss og bo i oss som vår trøster, veileder og hjelper!

På vår ActiveChristianity YouTube-kanal kan du finne flere korte videoer, musikk og taler..

Utforsk flere videoer i vår serie «Hva betyr det egentlig?»

«Bevar ditt hjerte» – Hva betyr det egentlig?

«Det gamle menneske» og «Det nye menneske» – Hva betyr det egentlig?

«Mange er kalt, men få er utvalgt» – Hva betyr det egentlig?

Dette innlegget er tilgjengelig på

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.