Hemmeligheten til å overvinne menneskefrykt

Hemmeligheten til å overvinne menneskefrykt

Menneskefrykt ytrer seg forskjellig hos ulike personligheter, men alle har den. Vil du vite hvordan du blir fri fra den?

6 min. ·

Hva er menneskefrykt?

Enten du er innadvendt eller utadvendt, stille og beskjeden eller festens midtpunkt, eller hva som helst annet, så vil du på en eller annen måte oppleve menneskefrykt. Den viser seg på mange forskjellige måter:

 • Behov for godkjenning/frykt for misbilligelse
 • Behov for aksept
 • Gruppepress
 • Behov for ære
 • Behov for anerkjennelse
 • Frykt for kritikk
 • Frykt for ydmykelse

Disse tingene kan føre oss til å:

 • Tvile på våre beslutninger
 • Bli forsagt når vi skulle være frimodige
 • Være ulydig mot Gud
 • Ha dårlig selvtillit
 • Få et selvbilde basert på hvordan andre er
 • Være inaktiv
 • Ikke være oss selv
 • Ubesluttsomhet
 • Ustabil tro

Lammende menneskefrykt

Menneskefrykt kan være en av de største hindringene for å tjene Herren. De fleste av oss har den dypt forankret i vår natur. Den viser seg på forskjellige måter hos forskjellige personligheter, men den er tilstede.

Det kan faktisk bli som en form for slaveri! Det kan være spesielt bindende når det gjelder folk som jeg ønsker å gi et spesielt godt inntrykk på. Noen mennesker vil til og med forandre seg og tilpasse seg etter hva de tror folk ønsker å se i dem. Det kan gå så langt at jeg forandrer mine meninger, personlighet osv. avhengig av hvem jeg er sammen med. Det er ikke den herlige friheten som er i Kristus!

Jeg kan være så bundet av det at jeg er blind for det som virkelig er viktig.

Mitt ego

Hvordan kan jeg være helt lydig mot Guds ord hvis jeg er bekymret for hva andre mennesker vil tenke hvis jeg gjør det? Hvordan kan jeg ære ham med livet mitt? Hvordan kan jeg få noen ære fra ham? (Johannes 12,26)

Hva kan menneskers ord og tanker om meg virkelig gjøre mot meg? Jo, de kan forårsake noen kleine forhold, kanskje noe ydmykelse, og sikkert noen ubehagelige øyeblikk. Kort sagt, så skades min stolthet, mitt ego. Men sannheten er at min stolthet og egoisme  brytes ned, slik at jeg kan fokusere på å bli som Jesus som er saktmodig og ydmyk av hjertet, og samtidig nidkjær for Herren!

«For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål.» 2. Korinter 4:17. Å kunne stå for Guds ansikt er verdt så mye mer enn ære fra mennesker. Da blir jeg grunnfestet, fast og urokkelig.

Les mer: 4 unektelige sannheter om Jesus

Hvordan kan jeg overvinne menneskefrykt?

Den første viktige tingen som jeg må gjøre for å seire er å innrømme at jeg faktisk har menneskefrykt.

Jeg må søke en kjærlighet til Jesus som er så dyp, at jeg frykter å synde mot ham – slik at det som blir viktigst er å glede og ære ham.

Deretter gjør jeg trinn for trinn valgene som må til for å være fri til å handle i troens lydighet, i stedet for å handle i henhold til menneskers gunst, som mitt kjød krever. Jeg ber om hjelp og styrke for å overvinne tankene som, «Hva synes de?» Jeg har Guds ord som mitt våpen. Sakte men sikkert ledes mine tanker bort fra å være bundet av menneskers gunst og ære, til å tjene den levende Gud. Da opplever jeg frihet!

For å overvinne det må jeg gå gjennom det. Jeg må være lydig til tross for min frykt. Gud gir meg all makt til å gjøre det som jeg vet at jeg ikke klarer selv. Jeg må gå i tro og stole på Gud at han får meg gjennom situasjonen hvor jeg føler meg redd eller dum, mangler frimodighet, føler meg engstelig osv. Hvis jeg tar et skritt selv når jeg ikke føler at jeg kan, så gir Gud meg styrken.

Uansett hva folk tenker om meg, må jeg kjempe imot synden i mitt eget kjød. Jeg må seire over stolthet, egoisme, vrede, forsagthet eller hva det enn er i meg selv som hindrer meg fra å tjene Gud som jeg burde. Dette er å ha samfunn med Kristi lidelser. (Filipperne 3,10) Hele hans liv møtte Jesus folk som var uenige med ham, foraktet ham og så ned på ham. Men han lot ikke noe av dette hindre ham fra å gjøre det arbeidet han hadde kommet for å gjøre på jorden. Han ydmyket seg selv og seiret over det som kom opp i motstand mot Guds vilje. Hvis vi følger ham og gjør det samme, som apostlene også gjorde, er vi del av et skikkelig samfunn!

«… med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse.» Hebreerne 12,2-3.

Bibelvers å bruke som våpen når vi fristes til menneskefrykt:

«For Gud ga oss ikke feighets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.» 2. Timoteus 1,7.

«Til Gud setter jeg min lit, jeg frykter ikke. Hva skulle et menneske kunne gjøre meg?» Salme 56,12.

«Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den.» 1. Korinter 10,13.

«Hør, det er en som sier: Rop! Og en annen svarer: Hva skal jeg rope? – Alt kjød er gress, og all dets herlighet som blomst på marken. Gresset blir tørt, blomsten visner når Herrens ånde blåser på det. Ja, sannelig, folket er gress. Gresset blir tørt, blomsten visner. Men vår Guds ord står fast til evig tid.» Jesaja 40,6-8.

«Men Jesus svarte og sa til ham: Det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Lukas 4,8.

«Menneskefrykt fører i snare, men den som setter sin lit til Herren, han blir berget.» Salomos Ordspråk 29,25.

«Og nå, Israel, hva krever Herren din Gud av deg uten at du skal frykte Herren din Gud og vandre på alle hans veier og elske ham og tjene Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, så du holder Herrens bud og hans lover som jeg byr deg i dag, for at det kan gå deg vel?» 5. Mosebok 10,12-13.

«Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, er dere salige, for herlighetens og Guds Ånd hviler over dere.» 1. Peter 4,14.

«Stå ham imot, faste i troen! For dere vet jo at brødrene deres rundt om i verden må gå igjennom de samme lidelsene.» 1. Peter 5,9.

Vil du lese mer? Disse artikler er til stor hjelp i å seire over menneskefrykt:

Hva betyr det å frykte Gud?

Men hva vil vennene mine si…?

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.