Hva betyr det å bli født på ny?

Hva betyr det å bli født på ny?

Jesus sier at vi må bli født på ny. Hvordan skjer det?

5 min. ·

Jesus er tydelig når han sier at en kristen må bli født på ny hvis han skal se Guds rike.

«Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. … Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.» Johannes 3,3-6.

Det er klart at Jesus ikke snakker om å bli født fysisk en gang til. Han snakker om en ny trang – en åndelig forvandling.

Hvorfor må jeg bli født på ny?

Før jeg blir født igjen, ledes jeg av mine egne menneskelige tilbøyeligheter, nemlig kjødets ønsker. Vanligvis er dette det som veileder mine tankeprosesser og beslutninger. Men kjødets begjær fører ikke til Kristi liv, som jeg er kalt til. Å gi etter for lyster som stolthet, latskap, grådighet, misunnelse, egoisme og mange andre slags ondskap fører til synd. Jesus beskriver det sinnet som ikke er født på ny slik: «Fordi du sier: Jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød – og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken …» Åpenbaringen 3,17.

Det er når jeg erkjenner at det er jeg som beskrives i dette verset, at jeg er kommet til punktet der jeg er klar til å bli født «av vann og Ånd». Ingenting av det jeg har som et resultat av å være født av kjødet, som en naturlig person, er i stand til å tjene Gud. Når jeg erkjenner at jeg ikke er i stand til å gjøre det gode, så kan Gud overta. Jeg må overgi absolutt alt for å bli født av Ånden – det er en gjenfødelse av sinnet og hjertet. Jeg blir død for kjødets begjær og levende for Åndens tilskyndelser.

«Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg.» Galaterne 2,19-20.

Jeg har selvfølgelig fortsatt et kjød som krever at dets begjæringer blir oppfylt, men nå beseires disse lystene og påvirker meg ikke lenger. I stedet er jeg levende for hva Ånden leder meg til, som jo er sannheten. Mitt «gamle menneske», som Paulus kaller det sinnelaget som ikke er født på ny, må forbli korsfestet med Kristus og det nye livet jeg har blitt født til er Kristi liv. Jesu liv skal bli synlig i mitt dødelige kjød. (2. Korinter 4,11) Det er nettopp fordi jeg er født av Ånden, og fordi Ånden lever i meg, at jeg har makt til å motstå fristelse, å forbli korsfestet for kjødets begjær og å leve for Kristus . (Romerne 15,13)

Les mer: Omvendelse

En ny lengsel

Hele Kolosserne 3 er en veldig god beskrivelse av en gjenfødt kristen, og begynner med dette: «Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet.» Kolosserne 3,1-4.

Jeg vet at jeg er født på ny hvis jeg, i mitt hjerte, vet at min lengsel ikke er etter noe av denne jord, men at jeg heller vil tjene Gud alene og la ham ha styringen i mitt liv. Et inderlig ønske om å heller leve i all evighet enn for noe i denne verden. En lengsel slik som Jesus’, da han sa: «Men la ikke min vilje skje, bare din.» Lukas 22,42.

Det er når jeg er villig til å gi slipp på min egen styrke, stolthet, stahet, det å stole på mine menneskelige evner, og følge Åndens ledelse slik at Guds vilje kan gjøres. Da oppdager jeg at alt er mulig i Åndens kraft. Jeg kan flytte fjell i livet mitt. Det som jeg trodde var umulig, seier over synd, gjennomføres. Jeg blir en forvandlet person; en ny skapning. Jeg lar Gud bøye og forme meg til den personen som han ønsker at jeg skal være.

Å se Guds rike

Da kan jeg se Guds rike. Mine øyne åpnes for å se utover det som tilhører denne jorden; å se det som har sann verdi. Med Guds rike kommer alt som er virkelig godt, både i denne verden og i evigheten. Å søke Guds rike er derfor det mest givende et menneske kan gjøre.

«Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft.» Efeserne 1,17-19.

Du vil kanskje lese mer på vår emneside om begynnelsen av vårt kristenliv, eller i følgende artikler:

Hvordan blir jeg kristen?

Hvile for dem som er lei å falle i synd

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.