8 vesentlige bibelvers med 8 episke løfter

8 vesentlige bibelvers med 8 episke løfter

Disse ord som Jesus ga oss gir oss mye å tenke på og arbeide med!

12 min. ·

En nærmere utleggelse av Saligprisningene

I «Bergprekenen» ga Jesus disiplene ordene som er kjent som «Saligprisningene». Åtte vers med utrolige løfter for dem som lever etter dem! Disse åtte bibelversene er grunnleggende i Jesu lære om hva det vil si å være kristen.

Salige er de fattige i ånden

«Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres.» Matteus 5,3.

Å være fattig i ånden betyr at du har den samme erkjennelsen som Jesus hadde: «Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Etter det jeg hører, dømmer jeg, og min dom er rettferdig. For jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har sendt meg.» Johannes 5,30.

Åndelig fattigdom skal ikke forveksles med å være forsagt eller sjenert. Det betyr at du lengter etter å være som Jesus, Mesteren, men samtidig ser du hvor ute av stand du er til å gjøre det på egen hånd. Du vet ikke hvordan du skal «gjøre det gode», som Paulus sier, selv om det er det du vil av hele ditt hjerte. (Romerne 7,18.)

Denne fattigdommen vil føre til at du henvender deg til Gud for å finne hans vilje i hver eneste avgjørelse du tar, før du åpner munnen, før du bedømmer noe. Det gjør at du kan lære og er villig til å motta veiledning fra Gud gjennom Den Hellige Ånd. Et tomt glass kan fylles. Når du er fattig i ånden, så kan Gud fylle deg med sin rikdom – Kristi dyder. Da får du himmelens rike inni deg, og andre rundt deg opplever det også!

Les mer her: Å være fattig i ånden

Salige er de som sørger

«Salige er de som sørger, for de skal trøstes.» Matteus 5,4.

Er du lei, ikke bare av konsekvensene av din synd, men også av at det skjer igjen og igjen? Sørger du over det at trangen din etter å være god ikke alltid kommer fram i det du gjør og sier? Hvordan kan du bli «fylt med gledens olje»?

«For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse, som ingen angrer. Men verdens bedrøvelse virker død.» 2. Korinter 7,10. Bedrøvelse etter Guds sinn kommer når vi ser vår sanne natur i lys av Guds ord og ser hvor mye vi kommer til kort i forhold til guddommelig natur – Guds natur.

Trøsten som Jesus tilbyr alle som er bedrøvet etter Guds sinn er at synden som de angrer over kan ta slutt i livet deres. Jesaja 61,2-3 sier at Jesus kom med det glade budskap: «… til å trøste alle sørgende, til å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledens olje istedenfor sorg …»

Er du knust over din utilstrekkelighet til å være oppriktig god mot de andre? Ser du hvor langt du er ifra å leve livet som Bibelen beskriver? Sørger du over at du er bundet og fanget under synden som bor i deg? Hvis du kan svare ja vil du bli trøstet fordi din bedrøvelse etter Guds sinn vil virke anger, som igjen fører til handling, til lydighet og til slutt, til frelse – til liv.

Derfor står det i Forkynneren 7,3: «Bedre er sorg enn latter, for et sørgmodig ansikt kan gjøre hjertet vel.» Din sorg vil byttes ut med gledens olje. (Jesaja 61,3; Hebreerne 1,9.)

Salige er de saktmodige

«Salige er de nedbøyde [saktmodige], for de skal arve jorden.» Matteus 5: 5.

Høres det lite tiltalende for deg å være saktmodig? Tror du at det betyr å være et mehe, eller en «dørmatte»?

Det er langt fra å være sant! Jesus var saktmodig, men man kunne aldri beskrive Jesus som et mehe.

Å være saktmodig betyr at du slutter å sette deg selv først og at din første prioritet blir å gjøre Guds vilje. Det betyr at du sørger for at du ikke fyller deg selv med så mange andre ting at du ikke kan høre eller se hvordan han veileder deg. Det betyr at du tar deg tid til å lese i Bibelen og be, slik at du finner ut hvordan du kan leve for ham. Når du blir kjent med hans vilje, kan du alltid gjøre det rette.

Å være saktmodig betyr ikke at du er en svak og forsagt dørmatte. Det betyr at du får din styrke fra Gud, ikke fra deg selv, å være stille når du skal være stille og frimodig når du trenger å være frimodig.

Saktmodighet er en Åndens frukter, og du får den når du er lydig mot Guds vilje. Saktmodighet gjør deg vis.

Slik levde Jesus, og hvis vi følger hans eksempel og også lever på denne måten, så vil vi være arvinger sammen med ham! For et stort løfte å se frem til!

Les mer her: Saktmodighet er ikke svakhet

Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten

«Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.» Matteus 5,6.

De som hungrer og tørster etter rettferdighet, er de som innrømmer sin behov for det – de erkjenner sin egen tomhet. Med andre ord ser de at de i livets situasjoner ikke har det som skal til for å gjøre ting rettferdig i seg selv. De har imidlertid en lengsel etter å gjøre og si det som er riktig i alle situasjoner, akkurat som deres mester gjorde. Dette forårsaker hunger og tørst – et behov for rettferdighet.

Så lenge du har denne hunger, vil du mettes – etter Jesu egne ord. Så lenge du ikke blir tilfreds med dine egne evner og menneskelige styrker, kan Gud fylle deg med sine dyder. «Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendte bort.» Lukas 1,53.

Denne sannheten er understreket i Filipperne 4,19: «Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus.» Dette er herlige ord for alle som har en trang etter det det som er godt, rent og fullkomment – de som lengter etter det, de som hungrer etter det. Alt deres trang vil bli fylt! Ikke bare til en viss grad, men etter Guds rikdom!

Salige er de barmhjertige

«Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet.» Matteus 5,7.

Som uverdige mottakere av Guds barmhjertighet, skulle det bare mangle at vi selv viser andre mennesker uforbeholden barmhjertighet og medfølelse. Vi befales  faktisk til å være barmhjertige, likesom Gud er barmhjertig! Vårt største eksempel på dette er Jesus selv, som tok på seg menneskets natur og ga sitt liv for å åpne en vei til evig frelse for oss.

Er du barmhjertig mot andre? Er du sen til å dømme og rask til å elske de andre? Ber du for andre i stedet for å fordømme dem? Tilgir du sytti ganger sju, som Jesus sier til oss? Kan du også åpne hjertet ditt for andre, venner og fremmede, og lære å elske uselvisk, slik du har blitt elsket?

Når du trofast overvinner alle ting som er i strid med barmhjertighet – mistenksomhet, å dømme, hardhet, fordømmelse, ondskap, osv. – vil du få barmhjertighet som en iboende Åndens frukt. Det blir en del av selve naturen din. Det i seg selv gjør deg til en velsignet person.

«Vær barmhjertige, likesom også deres Far er barmhjertig. Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere bli ettergitt. Gi, så skal det bli gitt dere! Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fanget! For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere.» Lukas 6,36-38.

Les mer her: 36 bibelvers om barmhjertighet, nåde og medfølelse

Salige er de rene av hjertet

«Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.» Matteus 5,8.

Hjertet ditt blir rent når du avlegger det gamle mennesket og tar på deg det nye mennesket. Det gjøres på et øyeblikk, da du omvender deg og gir hjertet til Jesus. Fra dette øyeblikket kjemper du ikke for å bli ren, men kjemper for å holde hjertet ditt rent.

Det er én ting å se den åpenbare umoralen i verden i dag og å holde deg ren fra det, men å ha et rent hjerte innebærer mye mer enn det. Du må holde deg ren fra alle lystene i kjødet. Misunnelse, egoisme, hat, bitterhet, grådighet, stolthet osv. gjør også hjertet urent. Det er disse syndene vi kjemper mot, slik Gud åpenbarer dem for oss i vår egen natur. Å bli fristet til disse syndene og til og med utilsiktede utslag av disse syndene i tanker eller ord, gjør ikke hjertet ditt urent. Det er når du med vilje velger å gi etter for fristelsen og ikke er villig til å rense deg selv fra disse syndene at hjertet ditt blir besmittet.

Synd og urenhet kommer mellom deg og din evne til å se Gud. Hvis det er en bevisst synd eller urenhet som henger fast ved deg og som du ikke er villig til å overvinne, kan du ikke se Gud. Men når all urenhet, alle dine egne lyster og begjær beseires ettersom du får lys over dem, da skal du se Gud.

Med et rent, takknemlig hjerte ser du Gud i alt. Du ser ham i prøvelsene, du ser ham i velsignelsene, du ser ham i hverdagslige detaljer i livet, du ser ham i de store situasjonene. Dette er virkelig velsignet! Og en dag står foran ham med et rent hjerte og ren samvittighet og du ser ham som han er! (1. Johannes 3,2.)

Les mer her: Hva står det om hjertet i Bibelen?

Salige er de som stifter fred

«Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn.» Matteus 5,9.

Ydmykhet er en forutsetning for å være en fredsstifter. Du synes ikke du er stor i egne øyne. Du har ingen krav til de andre. Du er ikke ærgjerrig, slik at det blir vanskelig for de andre å ha med deg å gjøre. Du har ikke behov for å forsvare dine egne meninger, så derfor krangler du ikke med andre. Du er fleksibel og villig til å forandre deg slik at det blir godt for de andre. Du akter ikke din egen vilje som noe verdt å ta vare på.

«Om det er mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere!» Romerne 12,18.

Det eneste du ikke prøver å holde fred med er synden. Men selv da er din kamp ikke mot mennesker men mot «mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.» (Efeserne 6,12.) Fred finnes bare der hvor synden beseires. Å gi etter for kjødets lyster fører ikke til fred. Å gi etter for ting som misunnelse, arroganse, mistenksomme tanker om andre, å bli fornærmet, lyst til tom ære, sladder osv., fører til uro både for deg selv og for dem som du har med å gjøre. Men å overvinne disse lystene fører til fred fra kjødets krav. Åndens frukt som vokser der lystene i kjødet er beseiret, er fulle av fred. Når disse fruktene vokser i deg, vil du spre fred rundt deg som en flod.

I Jesaja 9,6 blir Jesus kalt Fredsfyrste. De som også har lært å stifte fred, er verdige til å bli kalt Guds sønner sammen med ham.

Les mer her: Fred alltid!

Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld

«Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver allslags ondt på dere for min skyld. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere.» Matteus 5,10-12.

Når du trofast gjør rettferdighet, uten å gi deg en tomme og er tro mot Kristus i alt, blir du kraftig velsignet. Det bør ikke ha noe å si hva folk sier eller gjør mot deg. Spesielt i denne stadig mer ugudelige verden, kan de som praktiserer rettferdighet og ikke gir etter det minste for denne tidens ånd, bli hånet, forfulgt og få falske anklager rettet mot seg på grunn av sin tro. Innstillingen til alle sanne disipler er rettferdighet etter Guds ord fremfor alt annet, uavhengig av konsekvensene. Uansett hva som skjer med deg på jorden, er himlenes rike din. Gud lønner deg overmåte rikelig for din trofasthet.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.