24 Bibelvers for å bekjempe latskap

24 Bibelvers for å bekjempe latskap

Lær noen av disse bibelversene utenat og bruk dem som et sverd mot slapphet og latskap!

8 min. ·

Bibelvers om latskap, med hjelp for å bekjempe det

De fleste av oss kan innrømme at vi har i det minste litt latskap i oss selv. Det er ingenting galt med å slappe av litt etter en lang dag, å bruke tiden til å lade opp og reflektere på dagen. Men når vi vet at vi skal være et annet sted for å gjøre noe – kanskje blir vi minnet av Ånden til å utføre en oppgave – men vi blir der vi er i slapphet eller likegyldighet og overser oppfordringene, da trenger vi formaningen, «Gå til mauren, du late, se dens veier og bli vis».

Det kan være ulike grunner til vår inaktivitet, og vi kan ha ulike funksjonsevner som begrenser vår evne til å gå til handling. Men Gud vet hvor mye vi kan bære. Han gir ikke oppgaver som vi ikke klarer å håndtere. Det er en forskjell mellom å forstå våre egne begrensninger og å undervurdere hva Gud kan gjøre gjennom oss – hvis vi er villige!

Lær noen av disse bibelversene om latskap utenat, slik at neste gang du blir fristet til å bli liggende på sofaen når du vet at det kan være bedre ting å bruke tiden på  – når du må ta et valg mellom «trøst for kjødet ditt» eller «å gå utenfor komfortsonen» – da kan du bruke disse versene som et våpen mot latskap – en synd som har stjålet nok dyrebar tid fra mennesker gjennom tidene!

Motivasjon til å gå til handling når du ikke har lyst til det

Romerne 6,11-14

«Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster. Still heller ikke lemmene deres til rådighet for synden, som våpen for urettferdighet. Men fremstill dere selv for Gud som de som av døde er blitt levende, og by deres lemmer fram som rettferdighetens våpen for Gud. For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden.»

Å regne oss som døde for synden er en avgjørelse vi tar – kroppene våre skal ikke lenger brukes til å tjene synden! Vi minner oss om denne beslutningen når vi fristes. Denne beslutningen har ingenting med våre følelser å gjøre!

Galaterne 2,19-20

«Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg.»

Hebreerne 3,15

«I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen.»

1. Korinter 9,24-27

«Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den! Enhver som deltar i idrettstevling, er avholdende i alt – de altså for å vinne en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig. Så løper jeg da ikke som på det uvisse, jeg kjemper ikke som en som fekter i løse luften. Men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trelldom, for at jeg som forkynner for andre, ikke selv skal finnes uverdig.»

Les også: Hvordan kan jeg overvinne synden hvis jeg ikke har lyst til det?

Motivasjon til å gjøre sitt aller beste i alt en gjør

Kolosserne 3,23-24

«Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker. For dere vet at dere skal få arven til vederlag av Herren. Tjen Herren Kristus!» 

Forkynneren 9,10

«Alt det din hånd er i stand til å gjøre, gjør det med all din kraft! For det finnes verken gjerning eller planer eller kunnskap eller visdom i dødsriket, dit du går.»

Lukas 16,10

«Den som er tro i smått, er også tro i stort. Og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort.»

Hebreerne 6,11-12

«Men vi ønsker at hver og en av dere må vise den samme iver etter å ha den fulle visshet i håpet inntil enden, så dere ikke blir sløve, men følger etter dem som ved tro og tålmod arver løftene.»

Filipperne 2,12-13

«Mine elskede, likesom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven – ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå når jeg er borte fra dere. For Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans gode behag.»

Påminnelse om hvorfor Gud har gitt oss en kropp

1. Korinter 6,19-20

«Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!»

Romerne 12,1-2

«Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.»

Hebreerne 10,5-7

«Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg: Se, jeg kommer – i bokrullen er det skrevet om meg – for å gjøre din vilje, Gud

Dette var Jesu holdning og hans arbeid da han var på jorden. Vi har også fått en kropp fra Gud, og ved å utføre hans vilje på jorden viser vi at Guds vilje er god, det som han har behag i, og fullkommen, slik at den alltid skal være ubestridelig.

Les også: Vet du hvorfor Gud ga deg et legeme? og Hvorfor tok Gud seg bryet med å skape meg?

Hva Bibelen sier om latskap

Salomos Ordspråk 6,6-11

«Gå til mauren, du late, se dens veier og bli vis. Enda den ikke har noen fyrste, oppsynsmann eller herre, sørger den for mat om sommeren og samler inn føde om høsten. Hvor lenge vil du ligge, du late? Når vil du stå opp av din søvn? Bare sove litt til! Bare en liten blund! Bare folde hendene litt for å hvile! Da kommer armoden over deg som en landstryker, og nøden som en mann med skjold.»

Jeremia 48,10

«Forbannet være den som gjør Herrens gjerning med lathet. Forbannet være den som holder sitt sverd fra blod!»

Hvis en soldat på slagmarken av en eller annen grunn ikke bruker sitt sverd mot fienden, vil fienden før eller senere beseire ham. Som Guds krigere blir vi også kalt opp til kamp – mot synden i kjødet. Hvis vi er uvillige til å lide – å fornekte vår lyster næringen de krever – bukker vi under for fristelsen og gir etter for kjødets begjæringer.

Les også: Hvordan skal vi kjempe mot synden i kjødet?

Salomos Ordspråk 10,4-5

«Den som arbeider med lat hånd, blir fattig, Men den flittiges hånd gjør rik. En klok sønn samler om sommeren, en dårlig sønn sover i høsttiden.»

Salomos Ordspråk 14,23

«Ethvert strevsomt arbeid gir vinning, men tomt snakk fører bare til tap.»

Salomos Ordspråk 19,15

«Dovenskap senker en i dyp søvn, og den late skal sulte.»

Salomos Ordspråk 18,9

«Den som er lat i sin gjerning, er også en bror til ødeleggeren.»

1. Timoteus 5,8

«Men den som ikke har omsorg for sine egne, og særlig for husets folk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.»

Påminnelse om at tiden vår er kort

Jakob 4,14

«Dere som ikke kjenner morgendagen! For hva er vel deres liv? Dere er jo bare en røk som viser seg en liten stund og så er borte!»

Johannes 9,4

«Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide.»

2. Korinter 6,2

«Se, nå er nådens tid, se, nå er frelsens dag!»

Efeserne 5,15-16

«Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid, for dagene er onde.»

Romerne 13,11-14

«Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er inne da vi må våkne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Det lir med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre oss lysets våpen. La oss ferdes sømmelig, som om dagen – ikke i svir og drikk, ikke i utukt og skamløshet, ikke i strid og misunnelse. Men ikle dere Herren Jesus Kristus. Og ha ikke en slik omsorg for kjødet at det vekkes begjær!»

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.